Hvis du har fått påvist covid-19 eller har fått luftveissymptomer

Kort fortalt


Se ofte stilte spørsmål


Hvis du har fått påvist covid-19

Du anbefales å holde deg hjemme til du er frisk og har vært feberfri i ett døgn. Du anbefales å holde avstand til andre i husstanden og ev benytte munnbind.

En positiv selvtest kan bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose (booster). For personer som har fått oppfriskningsdose, eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, er det ikke nødvendig med bekreftende test.
Hvis du trenger å få smitten registrert i Helsenorge.no, f.eks. for å få gyldig koronapass eller å kunne reise til utlandet, må du ta en PCR-test på testsenteret. Denne vil så blir registrert for koronapass og lignende.

 

Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

Se tekstversjon av flytskjemaet

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Alle som har symptomer på korona bør holde seg hjemme til de er i god form. Dette gjelder også for vaksinerte.

Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Koronatelefonen

Hammerfest kommunes infotelefon om korona.

📞 484 09 779

Ring hvis du har spørsmål om koronaviruset og hva som skjer, eller hvis du lurer på på hva som gjelder for deg som bor i Hammerfest.

Hverdager 09:00 – 15:30

Smittesporingsteamet

📞 484 06 954