Informasjon om testing av covid-19

I forbindelse med nye testkriterier som er varslet fra Helsedirektoratet, foreslås det at alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Hammerfest kommune har allerede god testkapasitet og lav terskel for testing.Vi har vurdert ut fra lokal smittesituasjon at vi vil opprettholde dagens rutine for testing – det vil si at man fortsatt kontakter lege før test.

Vi vurderer fortløpende behovet for endringer. Ønsker du å bli testet må du avtale det gjennom din fastlege. Hvis du befinner deg i Hammerfest kommune, men ikke har fastlege her må du ta kontakt med legevakten for å avtale testing.

Rutiner for testing

Testsenteret er på gamle Allmed legesenter Breidablikk 33, Rypefjord. Når du ankommer testsenteret må du vente utenfor til du blir hentet inn.

Svar på prøven kan fås etter 1 - 2 dager ved å logge seg inn på helsenorge.no og «se mine prøvesvar». Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfrie.

Kontaktinfo legetjenesten

Hvis du ønsker kontakt med legen, ta kontakt med ditt legesenter per telefon eller gå på www.besoklegen.no så vil du få tilbud om telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon. Vi minner om at man ikke skal møte opp på sitt legesenter dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker, eller om man har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19 smitte.

Allmed legesenter      78 40 77 00

Bryggen legesenter    78 40 24 55

Kvalsund legekontor  78 41 59 00

Skarven legesenter    78 40 24 70

Legevakten                 116 117

Infotelefonen om korona

Har du spørsmål om andre ting som ikke omhandler testing som for eksempel karantene, arrangementer, reise eller annet koronarelatert kan du ringe kommunens infotelefon på 484 09 779 (mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00) eller sende en e-post til covid19@hammerfest.kommune.no

Helsenorge.no har en nasjonal infotelefon 815 55 015 (mandag – fredag 08:00 – 15:30).

Hammerfest kommunes infoside koronavirus - Covid-19

Helsenorge.no koronavirus