Oppdatert informasjon om koronaviruset - november 2020

Ordfører Marianne Sivertsen Næss kommer med oppdatert informasjon på mange språk etter koronautbruddet på Hammerfest sykehus i oktober 2020

Ordfører Marianne Sivertsen Næss informerer om tiltak mot spredning av koronavirus på flere språk.