Soomaali - somalisk

Xogta dowladda

Warbixin ka socota degmada Hammerfest

 

Ku saabsan coronavirus

 

Macluumaadka la cusbooneysiiyay - Noofambar 2020

   

Macluumaad guud oo ka socda Machadka Qaranka ee Caafimaadka Bulshada

 

Macluumaadka ku saabsan karantiilka guriga iyo ka go'doominta Machadka Qaranka ee Caafimaadka Bulshada