Soomaali - somalisk

Warbixin ka socota degmada Hammerfest

 

Ku saabsan coronavirus

 

Macluumaadka la cusbooneysiiyay - Noofambar 2020

Klikk for stort bilde   

Macluumaad guud oo ka socda Machadka Qaranka ee Caafimaadka Bulshada

 

Macluumaadka ku saabsan karantiilka guriga iyo ka go'doominta Machadka Qaranka ee Caafimaadka Bulshada

 

Xogta dowladda