ትግርኛ - tigrinja

ካብ መንግስቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ

ሓበሬታ ምስ መዘጋጃ እቲ ገዛ

 

ስለ ትምህርቲ ቤት ከምኡውን መዋእለ-ህጻናት

 

ስለ ኮሮናቫይረስ


 

ህሉው ሓበሬታ - ኖቬምበር 2020

 

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ካብ ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕና

 

ካብ ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ኣብ ገዛ ዝግበር ውሸባን ተነጽሎን ሓበሬታ