Smittevernoppdatering | uke 02

36 positive koronatester i uke 02
650 vaksinedoser satt   
16 i isolasjon og 35 i karantene ved inngangen til uke 03

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 02 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 36 positive tester for covid-19 i uke 02.
  • mandag: 8
  • tirsdag: 8
  • onsdag: 3
  • torsdag 6
  • fredag: 2
  • lørdag: 2
  • søndag 7
 • 16 er i isolasjon ved inngangen til uke 03.
 • 35 er i karantene ved inngangen til uke 03.
 • 650 personer fikk vaksine i uke 02.

Gjeldende smittevernråd

Smittetrend

 • Smittetall og isolasjonstall holder seg stabilt siste måneden. Ikke sett noen økt smitte etter juleferien, eller etter påvisning av omikron. Nasjonalt har smittetallet økt betydelig i samme perioden, uten at sykdomsbyrden har økt (tallet på innleggelser har gått ned).
 • Konsekvensene av at smitten er nå lav i kommunen; Ingen nye Covid-dødsfall siste seks ukene, total sykdomsbyrde er svært lav, nesten ingen smitte hos pasienter i institusjoner og påvirkning på de kommunale sektorene er klart mindre nå enn for noen uker siden. 
 • Sykehuset har en pasient innlagt med Covid-19 og driften er tilbake til normal.
 • Nye tilfeller: Hovedsakelig nærkontakter og hustandsmedlemmer, sporadiske tilfeller av ukjent smittekilde. Aldersgruppen 20-64 år dominerer, og det er svært få tilfeller over 65 år.

De nasjonale tiltakene er justert noe ned, men vi befinner oss fremdeles på tiltaksnivå 3 (øverste nivå).

Vaksinering

Det ble satt 650 vaksinedoser i uke 02 - hovedsakelig oppfriskningsdoser.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse onsdag 12. januar kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.