Smittevernoppdatering | uke 03

 • 70 positive koronatester i uke 03 - 
 • 250 vaksinedoser satt -
 • 35 i isolasjon og 30 i karantene ved inngangen til uke 04  -

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 03 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 70 positive tester for covid-19 i uke 04.
  • mandag: 18
  • tirsdag: 9
  • onsdag: 12
  • torsdag 11
  • fredag: 10
  • lørdag: 6
  • søndag 4
 • 35 er i isolasjon ved inngangen til uke 03.
 • 30 er i karantene ved inngangen til uke 03.

Gjeldende smittevernråd

Smittetrend

 

 • Smittetall og isolasjonstall holder seg stabilt. Det er forventet noe økte smitte på grunn av omikron.
 • Konsekvensene av at smitten er lav i kommunen: Ingen nye Covid-dødsfall siden uke 47, total sykdomsbyrde er svært lav, nesten ingen smitte hos pasienter i institusjoner og påvirkning på de kommunale sektorene er klart mindre nå enn for noen uker siden. 
 • Sykehuset har to pasienter innlagt med Covid-19 og normal drift.
 • Nye tilfeller er hovedsakelig nærkontakter og arbeidsinnreise, litt i barnehage og skole, noen få sporadiske tilfeller av ukjent smittekilde. Ingen over 65 år er nå smittet.

Vaksinering

 • Det ble satt 250 vaksinedoser i uke 03 - hovedsakelig oppfriskningsdoser.
 • 77 % over 45 år har fått oppfriskningsdose.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse mandag 31. januar kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.