Smittevernoppdatering | uke 05

 • 230 positive koronatester i uke 05 - 
 • 87 vaksinedoser satt -
 • 91 i isolasjon ved inngangen til uke 06  -

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 05 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 230 positive tester for covid-19 i uke 05.
  • mandag: 29
  • tirsdag: 32
  • onsdag: 41
  • torsdag 29
  • fredag: 32
  • lørdag: 31
  • søndag 36
 • 91 er i isolasjon ved inngangen til uke 03.

Gjeldende smittevernråd

Smittetrend

 • Smittetall og isolasjonstall er stigende. Omikron er dominerende variant. Sykdomsbyrden er lav. Nye tilfeller fordeler seg på aldersgruppen 0-64 år og det er nå en generell spredning i samfunnet. Svært få smittede over 65 år.
 • Konsekvensene av at smitten er lav i kommunen. Ingen nye Covid-dødsfall siden uke 47, total sykdomsbyrde er lav, noe smitte hos beboere og ansatte i institusjoner. Høyt sykefravær blant ansatte i skole, barnehage og helseinstitusjoner gir utfordringer med bemanning. Skoler og barnehager driftes på grønt nivå.
 •  Sykehuset har fem innlagt pasienter med Covid-19 og normal drift.

 • Vaksinering

 • Det ble satt 87 vaksinedoser i uke 05 - hovedsakelig oppfriskningsdoser.
 • 78 % over 45 år har fått oppfriskningsdose.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse 14. februar. januar kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.