Smittevernoppdatering | uke 06

 • 446 positive koronatester i uke 06 – 
 • 80 vaksinedoser satt 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 06 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

De fleste smitteverntiltakene er opphevet

Lørdag 12. februar kl. 10:00 opphevet regjeringen de aller fleste smitteverntiltakene. Det gjør at tallene vi rapporterer fremover ikke kan sammenlignes direkte med tallene vi har rapportert frem til nå, men de vil gi en indikasjon på utviklingen av smittesituasjonen fremover.

Det er nå bare voksne som anbefales å teste seg, og bare om de har luftveissymptomer. Vi vil derfor sannsynligvis fange opp en noe mindre andel av de reelt smittede enn vi har gjort til nå.

Det er ikke lenger noe forskriftsfestet krav om isolering ved smitte - bare en anbefaling om å holde seg hjemme i 4 døgn. Vi rapporterer derfor ikke lenger om antallet i isolasjon.

Det meste av testing skjer nå ved hjemmetesting, og antallet som velger å teste seg på vårt testsenter gir defror ikke noen nyttig informasjon, og vi rapporter ikke lenger om det.

Testing og smittesporing, uke 06

 • 446 personer registrert smittet
 • 0 nye innlagte fra HFT
 • 0 dødsfall siden uke 47
 • 80 personer fikk vaksine
 • 78% over 45 år har fått oppfriskningsdose i Hammerfest

 

Gjeldende smittevernråd

SMITTETREND

 • Smittetall er stigende. Omikron er dominerende variant. Det er forventet at smittetallene vil øke frem til mars. Samtidig er sykdomsbyrden lav, det har vært få innleggelser etter at de som er mest utsatt for alvorlig sykdom har fått oppfriskningsdose med koronavaksine. Sært få over 65 år smittes nå av Covid-19.
 • Konsekvensene av at smitten er lav i kommunen: Ingen nye Covid-dødsfall siden uke 47 og total sykdomsbyrde er lav. Det er allikevel et høyt sykefravær blant ansatte i skole, barnehage og helseinstitusjoner som gir utfordringer med bemanning, som følge av sykdom generelt, inkludert Covid-19.

VAKSINASJON

 • Det er fremdeles 22 % av befolkningen over 45 år som ikke har fått sin oppfriskningsdose, det er en sterk anbefaling om at disse får sin oppfriskningsdose.
 • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

TILTAKSNIVÅ

 • Forskriftsfestede krav til isolasjon er nå fjernet. Det gjelder nå en anbefaling om testing hos voksne ved luftveissymptomer og videre en anbefaling om isolasjon i fire dager ved positiv test. For barn gjelder en anbefaling om å holde seg hjemme hvis man er syk, ellers er det ikke anbefalt at barn til og med videregående skole tester seg for Covid-19.
 • Varsomhet rundt risikogrupper er anbefalt, hvor personer med luftveissymptomer er anbefalt bruk av munnbind rundt risikopasienter, og personer med høy risiko er anbefalt bruk av munnbind når de er i større folkeansamlinger.  
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift gjelder for alle virksomheter slik det har gjort tidligere etter forskrift om miljørettet helsevern.

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse 21. februar. januar kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.