Smittevernoppdatering | uke 07

  • 420 positive koronatester i uke 07 - 
  • 48 vaksinedoser satt 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 07 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Smittestatus uke 07

  • 420 personer registrert smittet 
  • 0 nye innlagte fra HFT
  • 0 dødsfall siden uke 47
  • 48 vaksinedoser satt
  • 78% over 45 år har fått oppfriskningsdose i Hammerfest
  • R-tallet (nasjonalt): 1,5

Gjeldende smittevernråd

Smittetrend

Det er vanskelig å si noe om trenden nå. Det er nå bare voksne som anbefales å teste seg - ikke lenger barn og undom, og vi antar også at det er en del som ikke registrerer positiv test. Derfor gir tallene nå en begrenset oversikt.

Tallet på antall registrert smittet holder seg på samme nivå som uken før. Det gjelder fremdeles at det er lav sykdomsbyrde med milde symptomer, ingen nye innleggelser eller dødsfall. Sykefraværet i kommunen er høyt.

Vaksinering

  • Det er fremdeles 22 % av befolkningen over 45 år som ikke har fått sin oppfriskningsdose, vi anbefaler sterkt at disse tar oppfriskningsdose.
  • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse 7. mars kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.