Vi publiserer ikke lenger tall for koronasmittede i Hammerfest

Vi er nå over i en ny fase av koronapandemien, der vi ikke har pålitelige tall for antall smittede og der de tallene heller ikke gir noen nyttig informasjon.

Det ser ut til at vi nå er over toppen av antall smittede i koronapandemien. På det meste hadde vi ca. 400 nye smittede per uke – nå kjenner vi til et par hundre i uka. Men tallene er nå svært usikre. De aller fleste koronatiltakene ble opphevet 12. februar, vi anbefaler ikke testing av barn og ungdom og det er kun anbefalinger om å teste seg og registrere positivt testresultat.

Det betyr at vi ikke har noen full oversikt over antall smittede i samfunnet. Det er heller ikke noen særlig verdi i å ha denne oversikten. Vi vet at vi som befolkning nå er så godt beskyttet av vaksine og gjennomgått sykdom som vi høyst sannsynlig noensinne kommer til å bli. Samtidig ved vi at koronaviruset sars-cov-2 som gir sykdommen covid-19 ikke kommer til å forsvinne. Det vil derfor til enhver tid alltid være et visst antall personer i samfunnet som har en aktiv covid-19-infeksjon; akkurat som det er med influensa og de andre forkjølelsesvirusene.

Vi har fortsatt en viss forhøyet beredskap for å følge utviklingen i det som forhåpentligvis er den siste fasen av koronapandemien, men vi publiserer ikke lenger jevnlig tall for antall smittede.

Andre kilder til statistikk

Folkehelseinstituttet (FHI) fører statistikk over hvor mange som er registrert smittet med koronaviruset og hvor mange som har fått vaksine mot korona

VG publiserer også statistikk over koronapandemien