Karantene og isolasjon

Hvem skal holde seg hjemme - og hva er forskjellen på karantene og isolasjon?

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært utenfor Nord-Norge og Trøndelag siste 14 dager.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering:

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå som å oppsøke offentlige steder som butikker og kafeer. Om du ikke har noe alternativ, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (1–2 meter) til andre og unngå kø.
  • du kan gå tur ute, men hold mist 1 og helst 2 meters avstand til andre
  • følg med på egne symptomer. Får du feber eller lufteveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Nær kontakt regnes som kontakt med andre med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.

Husstandsmedlemmer som ikke har symptomer, utgjør en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Isolering

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Hosting og nysing

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og bør ha hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isolasjonen av den syke oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig transport eller drosjer og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

  • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
  • Før du skal ut av huset
  • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.

Kilde Helsenorge.no