Kor, korps og orkestre kan øve igjen

Fra 22. april er det igjen tillatt for kor, korps, band, orkestre og andre musikkgrupper å møtes for å øve, med strenge smitteverntiltak

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene
  • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Foreløpig har myndighetene satt en begrensing på maks. 30 deltaker på øving.

Smittevernveileder hos Norsk musikkråd