Koronanytt - uke 04

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 04 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+0 smittet siste uke, totalt 89 smittede i kommunen siden pandemiens topp i mars. Cirka 25 av disse er ikke folkeregistrerte i Hammerfest kommune. 0 har aktiv covid-19.

Troms og Finnmark

1211 totalt siden mars 2020.

Nasjonalt

Smittede +2010, 62 575 smittede totalt. Dødsfall +19, 563 totalt. Vaksinerte: +28 372. Totalt: 100 343.

Smittetallet R2

0,6 i gjennomsnitt etter 4. januar 2021.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

Alle beboere på sykehjem og institusjoner som ønsket vaksinen har nå fått den, og vi er i gang med å vaksinere de prioriterte risikogruppene. Akkurat nå er det gruppen som er 85 år og eldre som får de beskyttende sprøytestikkene, sammen med utvalgt helsepersonell med nær pasientkontakt.

 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene kommer ukentlig til å risikovurdere smittesituasjonen lokalt. Det blir enklere ådiskutere tiltak og anbefalinger ut fra aktuell risikonivå.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig hos tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Det vurderes å være forhøyet smitterisiko i kommunen kommende måneder.

NASJONAL STATUS:

 • Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste to uker, og en nokså stabil trend i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall gjennom flere uker. Nedgangen i meldte tilfeller siste uker er trolig et resultat av forsterkede smitteverntiltak de første ukene av 2021. Overvåkingsdata indikerer at antall og andel smittet i utlandet økte i uke 1 og 2, og viste en nedgang i uke 3.
 • De to nye virusvarianterne som er påvist i Norge: 135 tilfeller av UK-variant og 2 tilfeller av Sør Afrikansk variant, alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse.
 • Strategien videre er å slå ned det muterte viruset med tiltaksnivå 5 i eventuelt andre affiserte kommuner i Norge, og tiltaksnivå 4 i randkommunene.
 • Det er sannsynligvis ikke mulig å eliminere det muterte viruset, målet er å slå det ned.

   COVID-19 VAKSINERING

   Informasjon til helsepersonell:

   https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

   Informasjon til befolkningen:

   https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

   Sammenligning av koronavaksiner (engelsk tekst) - Klikk for stort bildeTredje koronavaksine godkjent i Europa

   AstraZeneca-vaksinen fikk fredag 29. januar en anbefaling om betinget godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Pfizer/BioNTech og Moderna er godkjent fra før.

   Overgang fra BioNTech og Pfizer til Moderna

   MRNA-vaksinen Comirnaty har siden årsskiftet vært distribuert til alle landets kommuner. I tillegg vil Norge motta gradvis flere doser med mRNA-vaksinen Covid-19 vaccine Moderna.

   Disse to mRNA-vaksinene ansees som medisinsk likeverdige, men man skal allikevel fullføre vaksinasjon med den vaksinen man startet med. For å lette vaksinedistribusjon og håndteringen i kommunene er målet at hver kommune vil motta enten Comirnaty eller Covid-19 vaccine Moderna. Etter hvert som Norge mottar flere doser Covid-19 vaccine Moderna vil nye kommuner flyttes over på denne vaksinen

   Den engelske virusvarianten

   Det er ikke noe som tyder på at den engelske virusvarianten som er oppdaget på Østlandet har lengre inkubasjonstid (tid fra smitte til symptomstart). Noen hypoteser har vært at den kan gi høyere virusmengde og derved større smittsomhet, men uten at man har kunnet fastslå dette. FHI vurderer at det per i dag ikke er faglig grunn til å anbefale lengre karantenetid når det handler om nærkontakter til kjente tilfeller av den engelske virusvarianten.

   NASJONALE PRESSEKONFERANSER UKE 4    

   Strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus. Norge har et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte

   • Fra midnatt natt til fredag 29.01 innføres strengere innreiseregler i Norge.
   • I praksis blir grensen stengt, men med enkelte unntak (bl.a. helsepersonell).

   • Arbeidsinnvandrere kan ikke lengre komme til Norge.
   • Tiltaket vurderes på nytt om 14 dager.
   • Hovedgrunnen er spredning av muterte virus i andre land uten samme overvåkning og oversikt som i Norge, og med mer smitte i samfunnet.
   • Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer for arbeidstakere som ikke er folkeregistrerte i Norge.
   • Alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal i tillegg testes med PCR- test på grensen
   • Alle norske stadsboere har fortsatt testplikt på norske grensen

   ANNET:

   • Man snakker om tiltaksnivåer, som bestemmes ut fra risikovurderinger for kommunene på en skala 1-5. Kommunene på Østlandet er på risikonivå 4-5, og tiltaksnivå 4-5. Strategien videre er å slå ned det muterte viruset med tiltaksnivå 5 i eventuelt andre affiserte kommuner i Norge, og tiltaksnivå 4 i randkommunene.
   • Det er sannsynligvis ikke mulig å eliminere det muterte viruset, målet er å slå det ned.
   • Ungdomsskoler og videregående skoler på gult nivå kan ha digital undervisning slik at for eksempel lærere i karantene kan ha undervisning, men målet er at elevene skal være på skolen.
   • Fokuserer på barn og unge og sier de skal ha en mest mulig normal hverdag.
   • Bruken av hjemmeskole skal være på et minimum og ikke som et forebyggende tiltak.
   • Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal være åpne og tilgjengelig med mindre det er høyst nødvendig å stenge, og personellet der bør ikke omdisponeres.
   • Norge er i en god situasjon når det gjelder smitten totalt sett.
   • Tiltaket TISK er avgjørende ved utbrudd, og jo bedre vi får TISK til å virke, jo bedre kontroll vil vi få.
   • Anbefaler nedsalting av smittestopp-appen som ledd i smittesporing.
   Risikonivåer - korona
   Nivå Beskrivelse
   Nivå 1  (Kontroll) Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.     
   Nivå 2  (Kontroll med klynger) Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit. 
   Nivå 3  (Økende spredning) Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press. 
   Nivå 4  (Utbredt spredning) Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet. 
   Nivå 5  (Ukontrollert spredning) Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel. 

   BØR VI HA INNLANDSKARANTENE?                                      

   Helsedirektoratet og FHI anbefaler ikke egne test- og karanteneregler for tilreisende fra de berørte kommunene på Østlandet. Det er på dette tidspunktet anbefalt strenge retningslinjer for innbyggerne i de berørte kommunene, hvor det er anbefalt å ikke gjennomføre reiser som ikke er helt nødvendige.

   Statsforvalteren vil derfor ikke anbefale kommunene i Troms og Finnmark å fatte egne lokale tiltak for tilreisende fra de berørte kommunene på Østlandet per tidspunkt. Smittesituasjonen i kommunene vil kunne endre seg på kort tid, og vurderingene må gjøres løpende ut fra denne. For vertskommunene med flyplasser hvor reisende fra Østlandet enten ankommer direkte fra Gardermoen eller i transitt, kan det likevel være et tema å vurdere god tilgang på testing for reisende, gjerne på flyplassen. Statsforvalteren understreker likevel at dette blir opp til disse kommunene selv å vurdere ut fra lokale rammevilkår, forutsetninger og forholdsmessighet.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   • Kommuneoverlegene har arbeidet med vaksinasjonsplanlegging. Man har hatt et digitalt møte med kommuneadvokaten og serveringsbransjen i forbindelse med nasjonal oppheving av skjenkestopp. Kommuneoverlegene har også gjort en vurdering av risikonivå når det gjelder Covid-19 i Hammerfest (har sendt vurderingen i en annen mail), og vurderingen ble lagt frem på onsdagens pressekonferanse.
   • Mulig å korte karantenetiden med PCR-test på dag 7. Covid-19 forskriften åpner nå for å forkorte karantenetiden med PCR-test. Når det foreligger negativt svar på prøven, tatt tidligst syv døgn etter mulig smitte, kan man avslutte karantenen. Hvis en slik test ikke er tatt, eller er tatt tidligere enn etter syv døgn, er karantenetida fortsatt ti fulle døgn. Forkortningen av karantenetiden gjeller både innreisekarantene og nærkontaktkarantene.