Koronanytt - uke 07

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 07 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 95% av alle beboere på sykehjem og institusjoner er vaksinerte
 • >90% av alle i aldersgruppen over 85 år er vaksinerte ca. 60% av alle i aldersgruppen 80-84 år er vaksinerte
 • Utvalgt personell i legetjenesten, hjemmesykepleien, helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten er vaksinerte
 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene oppdaterer ukentlig risikovurderingen av smittesituasjonen lokalt.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd er relativt lav.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R2

0,9 i gjennomsnitt etter 4. januar 2021.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Den siste uka er det meldt en oppgang på ca. 25% sammenlignet med den foregående uka.
 • Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere. Etter en betydelig nedgang i uke 4 og 5, gikk antall meldte tilfeller i Oslo på ny opp med 28 % siste uke. Flere utbrudd og intensivert testing grunnet ny variant har ført til en økning i antall meldte tilfeller i Oslo siste uke.
 • Troms og Finnmark og Rogaland har lavest forekomst med henholdsvis 4 og 6 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 5 og 6 samlet.
 • 14 % av virusprøver fra alle meldte tilfeller i januar og februar analysert videre med sekvensering på FHI for å undersøke for virusmutasjoner.
 • Ca 89% av sykehjembeboere har nå fått dose én av vaksinen og ca 78% dose to.

   COVID-19 VAKSINERING

    

   AstraZeneca vaksinen levereres

   FHI skriver at dosene med AstraZeneca-vaksine som en rekke kommuner får tilsendt i uke 8 (også Hammerfest), skal tilbys helsepersonell – selv om det betyr at helsepersonell får mer enn 20 prosent av totalt antall nye doser til kommunen. FHI kommer snart med en plan for når innbyggere under 65 år skal bli tilbudt AstraZeneca-vaksinen.

   Prioritert helsepersonell som er 65 år eller eldre, eller som har en underliggende sykdom som gjør at de er i prioriteringsgruppe 4, skal få mRNA-vaksine. Disse vaksinene skal forbeholdes personer i prioriteringsgruppe 1, 2, 3 og 4.

   Kommunens ansvar for å sikre vaksinasjon av «gjestepasienter»

   Det skal sørges for at også risikopasienter med fastlege i annen kommune får et vaksinasjonstilbud. Bostedskommune sørger for vaksinetilbud til disse risikopasientene, enten via kommunal vaksinasjon eller etter avtale med kommunens fastleger.

    

   DIVERSE NY KORONAINFORMASJON                                 

   Kommuneoverlegene SS og AMT har arbeidet intensivt med vaksinasjonsplanleggingen, i tilegg til andre oridinære samfunnsrelaterte forpliktelser.

   Ny virusvariant oppdaget i Norge

   Den nye varianten har navnet B.1.525 og har flere av de samme endringene som den engelske, sør-afrikanske og brasilianske virusvarianten. Så langt har FHI påvist 22 tilfeller. Det brer seg stadig nye varianter i verden, og det er en naturlig utvikling av viruset at de endrer seg hele tiden. Vi vet ennå ikke om den er mer smittsom. Varianten krever, etter det FHI vet, ingen ytterligere tiltak enn det som er på plass for andre virusvarianter.

   Forskriftsendring - fullvaksinert helsepersonell kan fritas innreisekarantene.

   Fullvaksinert helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner kan etter negativ test (antigen hurtigtest eller PCR) helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak, bør smitteverntiltak gjennomføres i henhold til retningslinjer.

   Se mer her 

   Nærkontakter

   Fremhevet råd om at nærkontakter bør testes ved innledning og avslutning av karantene. Testing ut a karantene gjeller ikke for innreiekarantene.

   Risikogrupper

   • Endret alder for Grupper med lett/moderat økt risiko fra 65-79 år til 65-69 år.
   • Endret Grupper høy risiko fra 80 år og eldre, til Grupper moderat / høy risiko fra 70 år og eldre.

   Det er en eksponentiell (glidende) økning i risiko fra 70 år og opp. Alder er den viktigste uavhengige risikofaktoren.

   Vaksinerte i sykehjem

   Vaksinerte beboere i sykehjem kan ha nær kontakt med et begrenset antall personer. Det presiseres at nær kontakt innebærer nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

   Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?

   Rådene er endret fra "bør" til at hovedregelen er at man skal holde seg hjemme.