Koronanytt - uke 08

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 08 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • Vi har ikke hatt koronasmitte i kommunen siden 29. januar.
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet (arbeidsinnvandrere) siste åtte ukene
 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene oppdaterer ukentlig risikovurderingen av smittesituasjonen lokalt.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd er relativt lav.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R2

1,0 

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020).
 • Den siste uka er det meldt en oppgang på ca. 20% sammenlignet med den foregående uka.
 • Den engelske virusvarianten utgjør nå trolig mellom 50–70 prosent av alle tilfellene i Oslo, og i overkant av 50 prosent i Viken, viser nye analyser fra FHI.
 • 72 prosent av alle prøver fra tilfeller påvist med covid-19 i Oslo tidsrommet 20. januar til 23. februar har blitt analysert. I denne perioden estimerer FHI at andelen av den engelske varianten i Oslo har økt fra 8 prosent til cirka 50 prosent for alle meldte tilfeller. Dette baserer seg på analyserte prøver hvor andelen av den engelske varianten har vært økende, fra 18% den 20 januar til 90 % den 23 februar.
 • Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning i antall meldte tilfeller på 14 % i uke 7 sammenlignet med uka før.
 • 30+% av virusprøver fra alle meldte tilfeller i januar og februar analysert videre med sekvensering på FHI for å undersøke for virusmutasjoner.

COVID-19 VAKSINERING

 

Nytt fra vaksinasjonsveilederen

Fullvaksinert helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner kan etter negativ test (antigen hurtigtest eller PCR) helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak, bør smitteverntiltak gjennomføres. Vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas innreisekarantene i arbeidstiden etter negativ test ved innreise, se her.

Generelt er personer som har gjennomgått covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode, siste 6 måneder, unntatt smittekarantene etter nærkontakt, men de er ikke unntatt innreisekarantene.

Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag. Se mer her

BIVIRKNINGER VED VAKSINERING

Alle som vaksineres må gjøres oppmerksom å̊ at bivirkningene etter koronavaksinasjon ofte er mye kraftigere og oppstår hos langt flere enn det man er vant med fra andre vaksiner, som for eksempel influensavaksine.

Forventede bivirkninger på koronavaksinene vi har tilgjengelig nå:

 • Nesten samtlige opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet.
 • Over halvparten kan forvente å få hodepine.
 • Det er svært vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.
 • For mRNA-vaksinene (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna) får man kraftigere bivirkninger etter andre dose enn etter første dose.
 • For virusvektor-vaksinen fra AstraZeneca (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) er det motsatt; der er det rapportert om mindre reaksjoner etter andre dose enn etter første dose.
 • Mange av de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon kan minne om symptomer på covid-19 sykdom.
  Disse rådene gjelder for alle som opplever symptomer få dager etter vaksinasjon

Hele avdelinger/arbeidsplassen bør ikke vaksineres samtidig fordi man må forvente kortvarig sykefravær hos flere som følge av vaksinebivirkninger.

Pass på blodsukkeret!

Det har vært meldt fem tilfeller der personer med diabetes har fått høyere blodsukker (hyperglykemi) etter vaksinering med Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Det er kjent at infeksjonssykdommer og feber øker faren for ustabilt blodsukker. Det er mulig at de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, som feber og kvalme, kan påvirke blodsukkeret. Se mer her

DIVERSE NY KORONAINFORMASJON               

Det går ikke an åv elge vaksineprodusent(!) Vaksinasjonen i kommunen er i full gang. Vi i vaksinasjonsplanleggings-teamet får mange forespørsler om de forskjellige vaksinene. Mange har individuelle ønsker gjeldende best egnet vaksineprodusent og passende vaksinasjonstidpunkt. Dette lar seg ikke forene hverken logistisk eller med FHI sine retningslinjer. De prioriterte risikopasientene får et vaksinasjonstilbud, og alle står fritt til å takke ja eller nei.

Alkoholservering

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk på serveringssteder skal opphøre senest 22.30. Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Testing etter ankomst.

Lagt til krav om at personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst.