Koronanytt - uke 13 og 14

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 13 og 14 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

14% av befolkningen i Hammerfest kommune er nå vaksinerte med 1. dose
I uke 15 forventer vi å motta ca 390 doser Pfizer/BioNTech (65 hetteglass)
I uke 16 forventer vi å motta ca 312 doser Pfizer/BioNTech (52 hetteglass)
405 helsepersonell er vaksinert med 1. dose, hvorav 104 har fått 2. dose
De fleste risikogruppe over 75 år er vaksinert.
De fleste i høyeste risikogruppe under 65 år er vaksinert
.

Fra neste uke planlegges vaksinering med hovedfokus på risikokategori 4.
Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
  ⬆️ Vi er kommet hit i Hammerfest ⬆️
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege

 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som moderat.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,9 

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Denne uke fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11.

 • Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 inbyggere.
 • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak, er stabilt.
 • Over 1 million vaksinedoser er satt i Norge

 • Den britiske virusvarianten er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 83 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes.
 • Den engelske virusvarianten er nå dominerende i mange deler av landet. Siden denne varianten har større underliggende spredningsevne, vil det kreves bedre effektivitet av tiltakene (tidsriktig gjennomføring og etterlevelse av forsterket TISK) og eventuelt nye tiltak for å holde epidemien nede.
 • Epidemien rammer landets kommuner veldig ulikt: 1) Østlandet har om lag 3/4 av tilfellene. I Oslo og en rekke andre kommuner har smittetrykket vært høyt i flere måneder. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. 2) Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. 3) De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.

   COVID-19 VAKSINERING

   AstraZeneca-vaksinen er fortsatt satt på pause inntil videre utredning er utført.

   Vaksineringen foregår på AKS på torsdager og fredager fremover, siden vi mottar større mengder vaksiner for tiden.

   Unilateralt forstørrede lymfeknuter i axille etter covid-19 vaksine

   Covid-vaksinen er rapportert å gi hovne lymfeknuter i armhule og intramammært på den siden vaksinen ble satt, blant 10-20% av kvinnene, i Europa og USA. Dette gir utfordringer for radiologer som skal tyde mammogrammer, både for screening og klinisk mammografi, da det kan øke omfanget av falske positive screeningresultater og «unødvendige» henvisninger til klinisk mammografi. I tillegg kan det føre til økt engstelse for brystkreft blant kvinner. Fra Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk (NFRBD) har man fått følgende informasjon og anbefalinger:

   «Flere Brystdiagnostiske sentre har erfaringer med at noen får unilateralt forstørrede lymfeknuter i samme axille, ofte også infra- og supraklavikulært, etter å ha fått Covid-19-vaksine. Ved økende vaksinering av befolkningen kan lymfadenopati i ipsilaterale axille bli en hyppig problemstilling.»

   Anbefaling til leger:

   • Ved debut av palpable lymfeknuter i axille/infra-/supraclavikulært etter vaksine og fravær av palpasjonsfunn/suspekt klinikk i samme bryst anbefales klinisk kontroll hos fastlege. Dersom lymfadenopati vedvarer i mer enn 6 uker etter vaksinering anbefales henvisning til videre utredning.
   • Pasienter som diagnostiseres med brystkreft, og pasienter som tidligere har vært behandlet for brystkreft bør fortrinnsvis få vaksinen i motsatt arm for å unngå mistanke om lymfeknute-metastase/residiv på aktuell side.

   REGJERINGENS GJENÅPNINGSPLAN PUBLISERT 07.04

   Hovedbudskapet er: Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

   Det er totalt 4 trinn, der det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske:

   Trinn 1: Lette på tiltak som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

   • Inntil 5 gjester i private hjem.
   • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
   • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.
   • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
   • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
   • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

   For mer info: Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen - regjeringen.no

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   Koronasertifikat. Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

   Egenandel for covid-19 pasienter med ettervirkninger? Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette betyr at pasienter ikke skal betale egenandel ved mistanke om smitte som medfører undersøkelse. Fritaket for egenandel gjelder også ved behandling og kontroll av sykdommen. Fritaksordningen gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

   Innreisekarantene. Ikke lenger mulig å avslutte karantenehotell ved negativ test 3 døgn etter ankomst.

   Smittevernråd for ramadan (som starter iuke 15) finnes her: Smittevernråd for ramadan - FHI.

   Ventekarantene. Ved utbruddshåndtering anbefales forsterket TISK. Ventekarantene for husstandsmedlemmer er nå forskriftsfestet. For å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Ventekarantene er kun pålagt for husstandsmedlemmer, men kan eventuelt anbefales også for kjærester, til personer som er definert som nærkontakter. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter. Personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene eller er vaksinerte (3 uker etter første dose), behøver ikke å være i ventekarantene. Dersom nærkontakten er under 2 år, eller man av andre grunner ikke får testet nærkontakten, kan husstandsmedlemmene gå ut av ventekarantene ved negativ test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontaktens siste eksponering. Ventekarantenen opphører senest når nærkontaktens karantenetid er over.

   Klikk for stort bilde