Koronanytt - uke 16

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 16 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 

 • 21% av befolkningen i Hammerfest er nå vaksinert med 1. dose
 • I uke 17 forventer vi å motta ca 342 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 18 forventer vi å motta ca 390 doser av Pfizer/BioNTech
 • De fleste i risikokategori 4 er ferdigvaksinert
 • De fleste i høyeste risikogruppe under 65 år er vaksinert
 • 304 personer er vaksinert med AstraZeneca i Hammerfest
 • Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech sin vaksine per i dag


Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  ⬆️ Vi er kommet hit i Hammerfest ⬆️
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som moderat.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,7

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter siden toppen i uke 11.
 • Smittespredningen er langsomt synkende i det meste av landet, men det er stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner.
 • Det er foreløpig registrert 18 dødsfall i uke 15, etter 21 dødsfall i uke 14. Stigningen i dødsfall siste uker må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 82 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker.
 • Per 18. april 2021 er over 90 % personer i alderen 75 år og eldre vaksinert med 1. dose
 • Smittespredningen er synkende i det meste av landet, men det er fortsatt stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner. Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for majoriteten av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing, eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.

   TIL DEG SOM FÅTT FØRSTE DOSE AV ASTRAZENECA-VAKSINEN

   Regjeringen har i den 23. april besluttet å følge FHI sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

   Det er om lag 135 000 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen i Norge. Beskyttelsen dere har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker. Flere andre land, deriblant Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige, har også vurdert det samme og har landet på å anbefale mRNA-vaksine som dose 2. Det pågår studier som ser på det å kombinere to ulike koronavaksiner. Disse studiene er ikke avsluttet, men det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner. På et mer generelt vaksinefaglig grunnlag kan følgende sies:

   • Virusvektorvaksinene og mRNA-vaksinene som er godkjente i Norge er basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når du senere da får en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen du fikk etter første dose.
     
   • Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er ikke sett andre typer bivirkninger hos de som har fått infeksjon og deretter vaksine enn hos de som har fått to doser av samme vaksinetype.

   Selv om FHI tidligere har skrevet at de ikke anbefaler å kombinere ulike vaksinetyper, vil allikevel dette være den beste løsningen i denne situasjonen. Erfaringer man har fra vaksiner mot andre sykdommer har vist at det går fint å kombinere ulike vaksinetyper.

   Vaksiner som inngår i vaksinasjonsprogrammet er gratis og tilbys befolkningen basert på FHIs anbefalinger og vurderinger. All vaksinasjon er frivillig, men selv om det er valgfritt å ta vaksine, er det ikke anledning til å velge hvilken vaksine man vil ha.

   Bakgrunnen for anbefalingen om å ikke bruke AstraZeneca-vaksinen

   Det er nå betydelig mer kunnskap om sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne og alvorlige hendelsene med lave blodplater, blodpropper og blødninger, enn da Norge valgte å sette videre bruk av AstraZeneca- vaksinen på pause i mars. I Norge er det rapportert om seks slike tilfeller hvorav fire er døde.

   AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 sykdom. De alvorlige bivirkningene som man har sett i forbindelse med vaksinen er sjeldne. Likevel er de observerte bivirkningene alvorlige, og har rammet unge og friske mennesker. Norge har kommet langt i å vaksinere de eldste og vi har derved redusert risiko for død hos dem med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp med covid-19. Siden det er få som dør av covid-19 i Norge ser det ut til at risiko for død, særlig for yngre personer, vil være større ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risiko for å dø av sykdommen, slik situasjonen i Norge er nå.

   Anbefalingen om å ikke bruke at AstraZeneca-vaksinen har ikke vært lett. Den er basert på norske forhold slik de er nå, og risikovurderingen kan se annerledes ut i andre land. Folkehelseinstituttet har gjennomført en rekke undersøkelser i samarbeid med andre eksperter innen feltet og kommet frem til at dette er den riktige anbefalingen slik situasjonen er i Norge nå. Regjeringen har opprettet en egen ekstern ekspertgruppe for å få et enda bredere beslutningsgrunnlag, men AstraZeneca-vaksinen brukes per nå ikke i det norske koronavaksinasjonsprogrammet.

   RUSSERÅD

   Se russeråd fra Folkehelseinstituttet

   Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

   Generelle råd for russetiden

   • Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.
   • Hold god avstand til andre (minst 1 meter).
   • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.
   • Ikke del flaske med andre.
   • Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.
   • Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.
   • Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
   • Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

   NASJONALDAGSFEIRINGEN 17. MAI

   Informasjon om 17. mai-feiringen fra regjeringen

   Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger.

   Utdrag av nasjonale råd og regler (som gjelder per i dag)

   • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
   • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
   • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
   • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av 1-2 faste venner.
   • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
   • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
   • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.
   • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.
   • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
   • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   Vaksineringen i Hammerfest foregår på AKS på torsdager og fredager inntil videre.

   I Hammerfest kommune forventes vi at motta store vaksineleveranser i juni/juli -21.
   Oversikt over aktuelle najsonale tiltak (regjeringen.no)

   FHI presiserer at gjennomgått covid-19 gir fritak fra smitte- og ventekarantene men ikke fra innreisekarantene.


   Forklaringsvideoer om karantene og isolasjon på forskjellige språk:

   Hvor godt beskytter vaksinene?

   Ingen av vaksinene mot covid-19 gir 100 prosent beskyttelse. Men hvor effektive er vaksinene utenom studiene, i det virkelige liv? Covid-19 vaksinene er effektive og nødvendige for å få pandemien under kontroll. Imidlertid er ingen av vaksinene 100 prosent effektive i å forebygge infeksjon. Fortsatt vil en mindre andel av mennesker som er fullvaksinerte kunne bli syke, hospitaliserte og endog dø. Asymptomatiske tilfeller vil også forekomme. Det finnes dokumentasjon på at vaksinering gjør sykdommen mindre alvorlig.

   Pfizer/BioNTech's vaksine var 95 prosent effektiv i å forebygge symptomatisk sykdom i kliniske studier og tidligere denne måneden fortalte selskapene at data fra de virkelige liv i USA viste at vaksinen var 91 prosent effektiv mot sykdom over en periode på 6 måneder.

   Moderna's vaksine var 94 prosent effektiv mot symptomatisk sykdom i studiene og 90 prosent effektive i det virkelig liv.

   Johnson & Johnson's vaksine ga samlet 66 prosent beskyttelse i studier utført i flere land.

   Oppdateringer om arbeidet med koronasertifikat

   Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Formålet med sertifikatet er å få dokumentert immunitetsstatus (vaksinert eller gjennomgått infeksjon). På denne siden kan du følge med på hvordan prosjektet utvikler seg; Oppdateringer om arbeidet med koronasertifikat - FHI