Koronanytt - uke 17

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 17 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 23% av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 5% av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
   
 • I uke 18 forventer vi å motta ca 390 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 19 forventer vi å motta ca 378 doser av Pfizer/BioNTech
   
 • Risikokategori 1–4 er ferdigvaksinert
   
 • Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech sin vaksine per i dag

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  ⬆️ Vi er kommet hit i Hammerfest ⬆️
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege

Kort om de nye koronasmittede

#89: 28.04.21. Innreisende arbeider fra Kroatia. Testet negativt før innreise (21/4) og ved innreise 22.04. Oppholdt seg på båt i karanteneperioden med #90 og to andre (nærkontakter). Test to tatt 26.04. Utvikklet lettere luftveissymptomer 27.04

#90: 28.04.21. Innreisende arbeider fra Sverige. Testet negativt før innreise (19/4) og ved innreise 21.04 Oppholdt seg på båt i karanteneperioden med #89 og to andre (nærkontakter). Test to tatt 26.04. Utvikklet lettere luftveissymptomer 27.04.

#91: 28.04.21. Akkarfjord-saken. Tilreisende arbeider fra Sørlandet. Nærkontakt til koronasmittet person lørdag 17/4. Testet negativt for koronavirus mandag 19/4. Reist med fly fra Oslo-Alta fredag 23/4, tatt hurtigbåt Alta-HFT 23/4 og hurtigbåt HFT- Akkarfjord 23/4. Utviklet luftveissymptomer 24/4, hvilket innebærer at hele reisen ble gjennomført under en smittsom virussykdom. 44 nærkontakter. Estimert over 400 i ventekarantene (majoriteten skoleklasser).

#92: 30.04.21. Forventet tilfelle. Nærkontakt til koronasmittede arbeidskollegaer (#89, #90). Utviklet symptomer i karanteneperioden. 10 nærkontakter.

 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1–2 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som betydelig forhøyet nå.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,7

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter siden toppen i uke 11.
 • Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Agder og Møre og Romsdal. I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet, vil det være behov for vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserende tiltak, også gjennom en fase med gradvis gjenåpning.
 • Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak.
 • De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.
 • Vaksinasjon bidrar allerede til å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen og etter hvert kunne erstatte kontaktreduserende tiltak.

   HVA KAN VAKSINERTE GJØRE NÅ?

   Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig. Noen råd og regler er avklart.

   To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse, men allerede tre uker etter første dose har man god beskyttelse. Beskyttelsen etter fullvaksinasjon varer i minst et halvt år, antakelig mye lenger. De som har gjennomgått covid-19 det siste halve året er tilsvarende godt beskyttet som de som er fullvaksinert.

   Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 selv om man er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at en selv er smittet.

   Ute i samfunnet

   Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være de samme for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Der mange omgås er det også behov for enkle og tydelige råd og regler. Dessuten - hvis vaksinerte ikke skulle følge råd om antall og avstand mens de er ute blant folk, kan det også føre til trengsel mellom de som ikke er vaksinert. Etter hvert som stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet lettes for alle.

   I hjemmet

   Hjemme hos folk derimot, der man har kunnskap om de som er til stede, er det nå mulig å lette på råd for vaksinerte.

   Råd som gjelder for fullvaksinerte

   Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport)

   • Uendrete råd og regler om avstand, antall, hygieneråd, munnbind etc.

   Hjemme hos deg selv og i egen bil (i det private rom)

   • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre vaksinerte (selv om de er i risikogruppen).
   • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
   • Vaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

   HVEM MÅ PÅ KARANTENEHOTELL?                                                            

   Les mer om karantenehotell (regjeringen.no)

   Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten.

   Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

   Det ble 26.03.2021 gjort flere endringer i reglene om karantenehotell. Hovedregelen er fremdeles at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men det ble gjort endringer i hvilke grupper som er unntatt fra denne plikten og hvor lenge de må oppholde seg på karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreiser må på karantenehotell i hele karanteneperioden. Disse kan ikke lenger teste seg ut av karantenehotellet etter negativ test tatt tre døgn etter ankomst. I tillegg er det gitt nye unntak fra karantenehotell for personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær mellom barn og forelder, og for utenlandske diplomater.

   Unntaket for barn og foreldre som skal gjennomføre samvær og unntaket for utenlandske diplomater trer i kraft 26. mars. De øvrige endringene trer i kraft fra midnatt natt til 29. mars.

   Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder etter dette ikke for:

   • De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.
   • De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.
   • Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON 

   • Vaksinerte som defineres som nærkontakter er ikke unntatt krav om smittekarantene.
   • Vaksinerte (21 dager etter dose 1.) er unntatt krav om ventekarantene.
   • Personer som gjennomgått covid-19 siste 6 måneder er unntatt krav om ventekarantene.
   • FHI presiserer at gjennomgått covid-19 ikke gir fritak for innreisekarantene.
   • Tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner utvides fra 6 til 12 uker
   • Personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal eller i Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden