Koronanytt - uke 18

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 18 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 25 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 7 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
   
 • I uke 19 forventer vi å motta ca 378doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 20 forventer vi å motta ca 462 doser av Pfizer/BioNTech
   
 • Risikokategori 1–4 er ferdigvaksinert
 • Vi er i gang med vaksinering av risikogruppe 5 og 6 
   
 • Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech sin vaksine per i dag

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege

Kort om det nye smittetilfellet

#93: 06.05.21. Nærkontakt til #89, #90, #92, altså siste person på båten med påvist smitte. Holdt karanteneplikten. Testet negativt på test 1 og positivt på test 2. Utvikklet forbigående symptomer kort tid før test 2. Ingen nærkontakter.

 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 3 (av 5).
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes som betydelig forhøyet nå.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,7

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 

 

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter siden toppen i uke 11.
 • Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestfold og Telemark.
 • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14.
 • Det er foreløpig rapportert om 66 nye innleggelser i sykehus i uke 17, 50 % nedgang fra 133 i uke 16
 • Det er foreløpig rapportert om 10 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 17, 62 % nedgang fra 26 i uke 16.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 92 %.

Vaksinasjon bidrar allerede til å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen og etter hvert kunne erstatte kontaktreduserende tiltak.

   FLERE LETTELSER FOR VAKSINERTE                   

   Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til 15 uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

   Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

   • Personer som er fullvaksinert.
   • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
   • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

   Regjeringen endrer anbefalingen om hvor mange man kan ha på besøk. Man trenger ikke lenger å telle med de som er beskyttet, de blir regnet som en del av husstanden. I dag er rådet å ha maksimalt fem på besøk. Med disse endringene, kan du for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig.

   Oppsummerte råd for personer som er beskyttet

   • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
   • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
   • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
   • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
   • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
   • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

   Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen de ikke bor med.

   Endrer råd om innenlandsreiser for beskyttede personer

   Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle, uavhengig av om man er beskyttet eller ikke. Regjeringen har besluttet at man fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge.

   Råd på sykehjem

   For sykehjemsbeboere er det tidligere gitt råd for fullvaksinerte om å ha begrensninger på antall besøkende. FHI reviderer nå besøksveilederen og vil komme med flere presiseringer. Det vil fortsatt være ulike anbefalinger i private hjem og i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner på grunn av ulik risiko for smittespredning i institusjonene. Der flertallet av sykehjemsbeboerne er vaksinert, vil fullvaksinerte beboere kunne ha nær fysisk kontakt med uvaksinerte besøkende. Antall besøkende bør ikke overstige nasjonale eller kommunale bestemmelser. Det må heller ikke være flere besøkende enn at de besøkende kan holde avstand seg imellom.

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   • Testsentret flyttes. Planlegges flyttet til sentrum, Parkgata. Mere info om dette kommer snart.
   • Oppdaterte testkriterier: strengere krav til testing ved innreise:
    • Obligatorisk testing på grenseoverganger + obligatorisk test 7 døgn etter ankomst
   • Innreisekarantene (nytt!)
    • Alle reisende fra alle land utenfor EØS/Schengen skal i karantenehotell ved ankomst til Norge. Denne endringen vil tre i kraft søndag 9. mai, klokken 12.
    • Personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal eller i Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden

    

   • Karanteneplikt/Covid-19-forskriftsendringer:
    • Fullvaksinerte (fra en uke etter andre vaksinedose) trenger ikke lenger gå i smittekarantene.
    • Delvaksinerte, som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakt med en smittet.
    • Personer som gjennomgått covid-19 trenger ikke lenger gå i smittekarantene.
   • Antistoffmåling for å vurdere beskyttelse etter vaksinasjon. Anbefales foreløpig ikke. Det er ikke definert et minste antistoffnivå som gir beskyttelse mot SARS-CoV-2-infeksjon. I tillegg til antistoffer, antas det for eksempel at forsvarsceller (T-celler) vil være viktige i beskyttelse mot covid-19-sykdom.
   • Utvidet tidsintervall mellom 1. og 2. vaksinedose. Gjelder for mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Dette gjelder for de under 65 år, uten underliggende sykdom.
   • Melding av bivirkninger. Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig eller kritisk syk av covid-19 senere enn 1-2 uker etter fullført vaksinasjon, regnes dette som en mulig vaksinesvikt og skal meldes som mistenkt bivirkning via www.melde.no.
   • Risikogrupper, oppdatering. FHI har tydeliggjort at Downs syndrom er en risikogruppe med moderat/høy risiko.
   • Koronasertifikat. Første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge er klart. Nå kan alle se sin egen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no. Bruken er foreløpig ikke avklart i Norge, så det første trinnet vil kun være til hjelp for den enkelte for tilgang til egne helseopplysninger. Tidlig i juni skal dette sertifikatet være helt ferdig. Den endelige versjonen i slutten av juni skal være i samsvar med EU sitt sertifikat.