Koronanytt - uke 20

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 20 (16.05.2020)

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15/4).

Troms- og Finnmark

251 smittede, +0 denne uken.

Nasjonalt

8084 smittede + 144 denne uken..

Smittetallet R2

0.72, + 0.17 siste 14 dager.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

RISIKOGRUPPER - MODERAT/HØY RISIKO

Det er nå kommet differensierte råd til risikogrupper

 • Alder over 80 år.
 • Beboer i sykehjem.
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  • kronisk leversykdom
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder:
  • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi).
  • nevrologiske eller muskelsykdommer med nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)
  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  • blodsykdommer som gir immunsvikt
  • organtransplantasjon
  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  • annet, vurdert av lege

RISIKOGRUPPER - LETT ØKT RISIKO

 • Alder over 65 år (og særlig fra 70 år)
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  • kronisk leversykdom
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

RÅD TIL RISIKOGRUPPER

Liten smittespredning i samfunnet

Lett økt risiko

Moderat/mye økt risiko

Lev som andre

Du kan stort sett leve som andre i samfunnet, reise, jobbe og gå på arrangementer, men vær særlig nøye med å følge de generelle rådene:

 • Hold anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.

Vurder om du kan følge rådene før du deltar på sosiale aktiviteter.

Lev mer tilbaketrukket

Du kan omgås dine nærmeste som vanlig, reise og ha sosial kontakt med andre, så lenge:

 • Du og dine nære er særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og hånd- og hoste­hygiene.
 • Du begrenser antallet nære kontakter.
 • Du unngår steder der mange samles, f.eks. kollektiv­trafikk og kjøpe­senter, eller går dit når det er færre personer og mer plass.

Tilrette­legging av arbeids­plassen kan være aktuelt.

 

Stor smittespredning i samfunnet

Lett økt risiko

Moderat/mye økt risiko

Lev mer tilbaketrukket

Du kan omgås dine nærmeste som vanlig, reise og ha sosial kontakt med andre, så lenge:

 • Du og dine nære er særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og hånd- og hoste­hygiene.
 • Du begrenser antallet nære kontakter.
 • Du unngår steder der mange samles, f.eks. kollektiv­trafikk og kjøpe­senter, eller går dit når det er færre personer og mer plass.

Tilrettelegging av arbeidsplassen kan være aktuelt.

Lev skjermet

For å unngå smitte, bør du trekke deg tilbake i denne perioden. Du kan gå ut en tur og du kan ha normal omgang med dine nærmeste hvis de også lever tilbaketrukket og er friske. Du bør være særlig nøye med å følge råd om hånd- og hostehygiene. I tillegg bør du:

 • Holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dine nærmeste.
 • Få hjelp til innkjøp.
 • Hvis dine nærmeste daglig møter mange andre, bør du holde økt avstand til dem. Hvis det ikke er mulig, kan annen midlertidig bolig vurderes.

Hvis tilrettelegging av arbeidsplass ikke er mulig, bør sykemelding vurderes.

 

FOREBYGGING AV HÅNDEKSEM

Nå som alle skal vaske hendene mer enn før vil det føre til at personer med eksem kan få forverret eksem på hender, og at personer kan utvikle håndeksem. Håndeksem har stor betydning både her og nå (bruk av hender i dagliglivet), og med tanke på yrkesmuligheter.

Alle såper bør være hudvennlige, milde og parfymefrie.

 • Hendene klappes skånsomt tørr med mykt tørkepapir.
 • Hudvennlig og parfymefri fuktighetskrem bør være tilgjengelig etter vask.
 • Alle med eksem, og alle som får tørr hud av håndvask bør bruke håndkrem etter håndvask for å forebygge forverring.

For de som er interessert i mer informasjon, her er anbefalingene til Norges Astma og allergiforbund, med lenker til relevante produkter og til hjemmesiden:

ANNET KORONARELATERT

BONUS

Alle trenger å bruke solkrem!
Solstrålene fra sola kan føre til tidlig aldring av huden og gi pigmentflekker. I verste fall kan for mye sol også føre til hudkreft.

Unngå å bli solbrent (!). Det minsker faren for å utvikle hudkreft. Rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har en sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium ifølge Kreftforeningen. Norge er blant verstingene i verden på forekomst og dødelighet av føflekkreft. I 2015 fikk 2001 nordmenn føflekkreft. Det er dermed den nest vanligste kreftformen hos personer mellom 25 og 49 år.