Koronanytt - uke 22

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 22– 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

STATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 29 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 20 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
   
 • I uke 23 forventer vi å motta ca. 516 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 24 forventer vi å motta ca. 498 doser av Pfizer/BioNTech
  I ukene 29–31 er det varslet om potensiell leveranse på 3500 doser
   
 • De fleste over 60 år er fullvaksinerte
 • Risikokategori 1–4 er ferdigvaksinert

Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell

Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 5 (av 5). Tiltaksnivå 5 (av 5).
 • Vi har kun hatt importsmittetilfeller fra utlandet og Østlandet fra uke 49-19. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

1,0

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Det har, med unntak av ukene 18 og 20, vært en nedadgående trend i meldte tilfeller siden uke 11.
 • Forekomsten er nedadgående eller lav i de fleste kommuner i landet, men noen kommuner har større utbrudd, særlig blant ungdom og unge voksne.
 • De siste 6 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten (Alfa) i Norge på ca. 93 %.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser og dødsfall har vært lav og nedadgående de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med størst risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.

   UTBRUDDSSPESIAL

   MAI-UTBRUDDET

   (smittetilfeller #94 – #394)

   Norges største utbrudd ut fra befolkningstall.
   Smittesituasjonen er fortsatt av høyeste alvorlighetsgrad. Den begynner å bli oversiktlig, men er fortsatt uforutsigbar.

   Vi ser delvis ukontrollert   i samfunnet. Fare for å overskride sykehusenes kapasitet foreligger, siden smittespredningen gått fra yngre- til eldre aldersgruppe (uvaksinerte). Ca 20% av tilfellene er uventede, dvs. at personer som ikke er i karantene blir bekreftet smittede. Smittesporingskapasiteten er anstrengt.

   Figur 1. Glidende 14-dagers insidens per 100 000 innbyggere per dag basert på prøvedato gjennom hele pandemien, Hammerfest.

   Figur 2. Antall tilfeller av covid- 19 rapportert per dag basert på prøvedato, Hammerfest, uke 17 til uke 21, 2021

   LOKALE LETTELSER I KORONATILTAK FRA MANDAG 7. JUNI  

   Formannskapet vedtok fredag 4. juni ny lokal forskrift som gjelder fra fre 7. juni til søn 20. juni.

   Den nye forskriften innebærer en rekke lettelser fra den tidligere forskriften.

   Kort oppsummert

   Barn og unge til og med 10. klassetrinn kan nå drive idretts- og fritidsaktiviteter, inntil 15 personer utendørs, inntil 10 personer innendørs. Utendørs fritidsaktiviteter er også tillatt for alle ungdommer og voksne i grupper på inntil 5 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes. Vi går fra pålegg om hjemmekontor til anbefaling om hjemmekontor der det er mulig. Butikker og varehus kan holde åpent. Bibliotek kan holder åpent for «klikk og hent». Det er fortsatt skjenkestopp og påbud om stenging av spisesteder. Arrangementer er forbudt, kulturaktiviteter er avlyst og det er bare tillatt med maks 5 gjester hjemme (+ beskyttede personer).

   Vi ber alle fortsette å være nøye med å overholde de strenge smittevernreglene som gjelder.

   Midlertidig forskrift om smitteverntiltak.

   INFORMASJON PÅ FORSKJELLIGE SPRÅK

   Lenker til oversatt informasjon om koronaviruset fra FHI, Helsedirektoratet, IMDi og Regjeringen og informasjon om koronasituasjonen hos UDI.

   Kommunikasjonstiltak og informasjonsmateriell FHI:

   1. Kommunikasjon med grupper som kan være vanskelig å nå
   2. Generell informasjon om koronavirus
   3. Litt, mye eller helt avstand
   4. Isolasjon, karantene eller ventekarantene
   5. Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? Plakat med flytskjema på flere språk
   6. Når skal ungdom og voksne holde seg hjemme?
   7. Bruk av munnbind - plakater og informasjonsark på flere språk
   8. Informasjon til deg som har tatt koronatest
   9. Koronavaksiner - informasjonsbrev på forskjellige språk

   Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179/Search

   Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/

   IMDi: https://www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/

   Regjeringen: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other- languages/id2814563/

   UDI: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

   DIVERSE KORONAINFORMASJON

   Kommuneoverlegene har gjort vurdering av risikonivå annen hver dag denne uken. Nivået har hele tiden ligger på 5 (høyeste nivå), men gikk torsdag 3. juni ned til risikonivå 4.

   Vi har dialog med Folkehelseinstituttet, og det har vært avholdt flere digitale møter mellom FHI og kommunen angående status og videre tiltak. FHI støtter kommuneoverlegenes vurdering om å lette noe på tiltakene fra mandag 7. juni. Kommuneoverlegene har derfor anbefalt beredskapsledelsen en ny lokal forskrift med en del lettelser, forskriften ble vedtatt i formannskapet på fredag 4. juni og varer i 14 dager fra mandag 7. juni.

   Det har vært og er et stort informasjonsbehov under utbruddet. Aud Marie Tandberg leder fortsatt vaksinasjonsarbeidet under utbruddet.

   Formidling av prøvesvar til personer som ikke får tilgang til HelseNorge

   De som ønsker svar på testen sin og ikke har mulighet til å sjekke selv via helsenorge.no kan sende en sms til kommunens SMS-telefon, 485 00 524. Hvis kommunen kan verifisere mobilnummeret forespørselen kommer fra vil vi sende tekstmelding tilbake med testresultatet. Kommunen vil ringe de man ikke kan verifisere, men det kan ta noe lenger tid. I Kvalsund har alle tilgang til CGM Legevakt, og har samme mulighet til å finne prøvesvar som alle andre som har tilgang til CGM Legevakt.

   Slik blir det nye koronasertifikatet

   Det nye koronasertifikatet får to deler – en del for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området. Bruken av koronasertifikat i Norge er ennå ikke besluttet. Men Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse jobber på spreng for å utvikle en løsning som skal være klar til å kunne brukes til to ulike formål.

   • NORGE: 11. juni er koronasertifikatet klart til innenlands bruk, for eksempel på arrangementer eller pakketurer, avhengig av hva regjeringen bestemmer.
   • UTLAND: En EU-tilpasset versjon som vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU- og EØS-området vil være klar til slutten av juni.

   Kun 1 av 2000 fullvaksinerte smittes av koronaviruset

   Kun 1 av 2000 (0,05 %) av dem som er fullvaksinerte i Norge har fått koronavirus. Det viser data i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) pr. 9.mai i år.

   Koronavaksinasjonen på AKS forløper som vanlig

   Vi har utvidet antall vaksinasjonsdager fra to dager per uke, til onsdag, torsdag og fredag. Dette for å kunne sikre adekvate smittevernrutiner under pågående smitteutbrudd.