Koronanytt - uke 23, søndag

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23 (07.06.2020)

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15/4).

Troms- og Finnmark

252 smittede, +0 siste tok uker (siden 22/5)

Nasjonalt

8531 smittede + 79 siste uken..

Smittetallet R2

0,67 i gjennomsnitt etter 20/4.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Nedgangen i nye rapporterte smittede fortsetter.

Det estimeres at det totalt har vært mellom 30 000 og 40 000 smittede i Norge, hvorav cirka 23 prosent er diagnostisert. Totalt sett viser både overvåkingsdata og modellering at smittespredningen fortsatt er nedadgående og nå er på et lavt nivå. De siste 9 ukene har det vært stadig færre påvisninger av covid-19. Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt en økning i smitten.

NYE KARANTENEREGLER – NY PLAKAT

Klikk for stort bilde

EGENMELDING & SYKEMELDING         

Retten til utvidet bruk av egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. Hvis pasienten ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren, trenger pasienten legeerklæring/sykmelding fra fjerde dag.

Disse kan sykmeldes:

 1. Smittet eller antatt smittet av koronavirus, inkludert pasienter med luftveisinfeksjon
 2. De pasienter myndighetene pålagt å være i karantene

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, har rett til sykmelding. Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykmelding.

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Pasienter som bryter reiseråd

Pasienter som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Disse kan ikke sykmeldes:

 • Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan søke om dagpenger. Da må de registrere seg som arbeidssøker.
 • Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter.
 • De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De kan bruke omsorgsdager.
 • De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger sammen med arbeidsgiveren.

Disse kan ha rett til sykmelding:

 • Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder karantene og mulighet for hjemmearbeid.
 • Pasienter med risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan i særskilte tilfeller sykmeldes.

Utfyllende informasjon:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/for-legen-sykmelding-ved-koronavirus

KARANTENE OG NÆRKONTAKTER – OPPKLARING

Husstandsmedlem eller tilsvarende nærkontakt

Gruppe: Personer i samme husstand med en som er smittet, og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, må i karantene (10 dager).

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Ikke-hustandsmedlem, «andre nærkontakter»

Ikke alle nærkontakter til en som er bekreftet smittet med covid-19 må lenger i karantene. Det holder at de nærkontakter testes på dag 3 og dag 7. Anbefales å forholde seg slik:

 • De kan gå på skole eller jobb
 • De skal sjekke daglig for symptomer på luftveisinfeksjon eller om de føler seg syk.
 • De skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
 • Hvis de er helsepersonell og jobber pasientnært bør arbeidsgiver informeres og vurdere om de kan jobbe.

Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt

Covid-19-forskriften, §6 og §9 gir unntak fra karantene for personer som har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS- CoV-2 anbefalt laboratoriemetode.

BONUS

Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast

Både den psykiske og fysiske helsen blir bedre hos barn som har gått i barnehage enn hos de som har vært hjemme. Barnehage er en langsiktig investering i folkehelse. Jo lenger barn går i barnehagen, desto bedre er det for deres psykiske helse, mener forskerne.

Ref.: https://forskning.no/barn-og-ungdom/barn-blir-friskere-av-a-ga-i-barnehage-slar-forskere-fast/1680998

Aktive barn blir spreke gamlinger

Er du aktiv fra du er svært ung, minskes risikoen for hjerteproblemer og diabetes 2 når du blir gammel. Du og dine nærmeste kan spares for store lidelser og samfunnet for enorme kostnader. Det kommer frem i en studie gjort ved Norges idrettshøgskole (NIH). Man har studert hvordan fysisk aktivitet hos unger påvirker utviklingen av såkalte kardiometabolske risikofaktorer, enkelt sagt risikoen for å utvikle diabetes 2 eller hjerte- og karsykdommer når man blir eldre.

Ref.: https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988