Koronanytt - uke 23

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23– 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 32 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 23 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
 • 5 % av beolkningen i Hammerfest har oppnådd naturlig immunitet
   
 • I uke 24 forventer vi å motta ca. 498 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 25 forventer vi å motta ca. 630 doser av Pfizer/BioNTech
 • I ukene 29–31 er det varslet om potensiell leveranse på 3500 doser
 • Vi er i gang med vaksinering av risikogruppe 7 og 8
 • Risikogruppe 1 – 6 er vaksinert (eller har fått tilbud om vaksine

Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell

Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Smittesituasjonen lokalt: Risikonivå 3 (av 5). Tiltaksnivå 4 (av 5).

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,9

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Forekomsten er lav eller synkende i de fleste kommuner i landet. Utbruddene, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, som gjennom de siste uker har ført til en økning i meldte tilfeller blant annet i Hammerfest, Kristiansand og Trondheim, er nå på retur.
 • Det har, med unntak av ukene 18 og 20, vært en nedadgående trend i meldte tilfeller siden uke 11.
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene.
 • Det har vært en tydelig nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall.
 • I de siste 8 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten (Alfa) i Norge på ca. 93 %.
 • Per 1. juni 2021 er 42 % av alle personer 18 år og eldre, 64 % av alle 45 år og eldre, og 94 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose.
 • Andel 18 år og eldre som er vaksinert med 1. dose: 45%.
 • Andel 18 år og eldre som er vaksinert med 2. doser: 31%.

Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.

UTBRUDDSSPESIAL

MAI-UTBRUDDET

(smittetilfeller #94 – #394)

Norges største utbrudd ut fra befolkningstall.
Smittesituasjonen er fortsatt av høyeste alvorlighetsgrad, vurderes oversiktlig, men fortsatt noe uforutsigbar.

Kommuneoverlegene gjør løpende vurdering av risikonivå. Nivået har hele tiden ligget på 4-5 (av 5), men gikk fredag

11. juni ned til risikonivå 3. Epidemiologiske tall tilsier derimot nivå 5, mens andre kriterier ligger nede på nivå 2-3.

Vi ser delvis vedvarende smittespredning i samfunnet. Sykdomsbyrden er dog synkende. Fare for å overskride sykehusenes kapasitet foreligger, siden smittespredningen gått fra yngre- til eldre aldersgruppe (uvaksinerte). Ca 20% av tilfellene er uventede, dvs. at personer som ikke er i karantene blir bekreftet smittede. Smittesporingskapasiteten er anstrengt. Ingen umiddelbare tegn til om villsmitte per tid.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak.

Lettelser av restriksjoner forventes fra tirsdag 15.06. Mere info følger på kommunens nettsider.

Klikk for stort bildeGlidende 14-dagers insidens per 100 000 innbyggere per dag basert på prøvedato gjennom hele pandemiperioden, Hammerfest.

Klikk for stort bildeAntall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Hammerfest, uke 2021-19 til uke 2021-23.

Status for koronavaksinering i Hammerfest kommune

Når blir de forskjellige gruppene vaksinert?

Risikonivå for Hammerfest kommune

PANDEMIEN ER ENNÅ IKKE OVER! 

Pandemien er ennå ikke over i Norge selv om stadig færre legges inn på sykehus, stadig flere blir vaksinerte, og smittetallene nasjonalt går nedover. Det er fortsatt viktig med smitteverntiltak og høy oppslutning om vaksinasjon. Det vil fortsatt skje utbrudd i enkelte kommuner, men med en økende andel vaksinerte er det stadig mindre risiko for nye regionale eller nasjonale bølger. Kommunene er nå godt forberedt på å håndtere lokale utbrudd.

I Norge har det til nå vært svært høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Det er satt i underkant av 3 millioner vaksinedoser, men hvis 90 prosent av de over 18 år skal bli vaksinert, må vi sette nesten 5 millioner doser til.

Nye virusvarianter kan utfordre

FHI følger svært nøye med på utviklingen av vaksinebeskyttelsen mot nye virusvarianter, blant annet delta-varianten eller den indiske varianten av koronaviruset. En britisk studie har vist at for de som bare er vaksinert med én vaksinedose kan beskyttelsen mot denne varianten være så lav som 33 prosent, mens beskyttelsen er god for vaksinerte med to doser.

Estimatet er likevel lavt og bekymringsfullt. Hvis vi har høy forekomst av varianter der første dose alene ikke gir god nok effekt, må dette vurderes i forbindelse med karantenebestemmelsene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Hun regner likevel med at vi kan holde pandemien under kontroll selv om denne varianten skulle etablere seg i landet.

DIVERSE KORONAINFORMASJON

Kommuneoverlegene 

 • Har gjort vurdering av risikonivå annen hver dag denne uken.
 • Man har dialog med FHI, og det har vært avholdt flere digitale møter mellom FHI og kommunen angående status og videre tiltak. FHI støtter kommuneoverlegenes vurdering om å lette noe på tiltakene fra tirsdag 15. juni. Kommuneoverlegene har derfor anbefalt beredskapsledelsen en ny lokal forskrift med en del lettelser, forskriften vil vurderes i formannskapet på mandag 13. Juni.
 • Det har vært og er et stort informasjonsbehov under utbruddet.

90% av de som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen har tatt dose 2 med mRNA-vaksine

Den høye oppslutning av dose 2 med mRNA-vaksine blant dem som fikk AstraZeneca-vaksine som første dose er mye takket være god informasjon og praktisk tilrettelegging fra helseforetakene og kommunene.

Slik blir det nye koronasertifikatet

Det nye koronasertifikatet får to deler – en del for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området. Bruken av koronasertifikat i Norge er ennå ikke besluttet. Men Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse jobber på spreng for å utvikle en løsning som skal være klar til å kunne brukes til to ulike formål.

 • NORGE: er koronasertifikatet klart til innenlands bruk, for eksempel på arrangementer eller pakketurer, avhengig av hva regjeringen bestemmer.
 • UTLAND: En EU-tilpasset versjon som vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU- og EØS-området vil være klar til slutten av juni.

Slik blir koronasertifikatet kontrollert ved innreise til Norge

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat.

Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen.

Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke.

Koronavaksinasjonen på AKS forløper som vanlig

Vi har utvidet antall vaksinasjonsdager fra to dager per uke, til onsdag, torsdag og fredag. Dette for å kunne sikre adekvate smittevernrutiner under pågående smitteutbrudd.