Koronanytt - uke 24

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 24 (14.06.2020)

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15/4) (8 totalt i pandemien)

Troms- og Finnmark

253 smittede, +1 siste uken (Båtsfjord)

Nasjonalt

9620 smittede + 89 siste uken (dødsfall: 242)

Smittetallet R2

0,6 i gjennomsnitt etter 20/4.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

  • Den samlede overvåkingen av covid-19 viser at det fortsatt er lav spredning i Norge.
  • Oslo har en økning i antall rapporterte smittede sist uke.
  • Seks av ti som har vært innlagt på sykehus med covid-19-sykdom, er menn.
  • Av de som har vært innlagt på intensivavdeling i Norge, er hele tre av fire menn.

FARE FOR ØKT SMITTE I SOMMER
AVSTANDEN MELLOM OSS HAR BLITT MINDRE

Klikk for stort bildeStadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai. Det viser foreløpige tall fra Smittestopp om hvordan folk beveger seg i forhold til hverandre. Tallene baserer seg på Bluetooth- kontakt via telefonene.

Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd. FHI er bekymret for økt smitte på store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Vi frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd. Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet.

Folkehelseinstituttet anslår at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, men noe større fra Danmark og størst fra Sverige dersom det ikke er innreisekarantene. Åpning for reiser til Norge fra andre land og områder med omtrent like god kontroll på epidemien som Norge ventes ikke å endre smittesituasjonen i Norge. Åpning av grensene anbefales å skje gradvis for evaluering av effekten dette har på smittesituasjonen i Norge.

ANNET KORONARELATERT

  • Arrangementer opptil 200 personer på offentlig sted er nå tiltatt. Smittevernrutiner må kunne ivaretas.
  • Treningssentrene åpner nå, hurra! Relativt strikte smittevernrutiner gir trygg gjenåpning.
  • Fritidsreiser. Det åpnes nå det for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene unntatt Sverige. Det vil ikke lenger være et krav om 10d karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene.
  • Risikogrupper. Sterkere belegg for høy KMI som risikofaktor for Covid-19. FHI har oppdatert sin oversikt over forskning på alvorlig sykdom og død ved Covid-19. Oversikten viser at økende kroppsmasseindeks (KMI) medfører økt risiko, og trekker frem flere nye potensielle risikofaktorer.
  • Koronakrisen har ført til pasienttørke, og mange i helsevesenet er bekymret for at pasienter går glipp av potensielt viktig behandling. På den andre side kan det jo tenkes at folk faktisk ikke er så syke som vi tror.