Koronanytt - uke 30 –36

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 30 – 36

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15.04.2020) (8 totalt i pandemien)

Troms- og Finnmark

0 smittede siste uken,  327 smittede totalt

Nasjonalt

+ 374 siste uken 11296 smittede totalt (dødsfall: 264, + 0 siste uken)

Smittetallet R2

0,78 i gjennomsnitt etter 1. august 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 • Antall meldte tilfeller har de siste fire uker ligget mellom 356-374.
 • Smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger i enkelte kommuner.
 • Regjeringen venter med ytterligere lettelser av tiltak. Situasjonen følges nøye, og myndighetene vurderer fortløpende både strategien og konkrete smitteverntiltak.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.

OPPSUMMERING AV UKE 30-35

UKE 30

 • Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Samtidig har det vært en liten økning i forbindelse med at flere reiser til utlandet.
 • Spania blir rødt. 4 dødsfall.

UKE 31

 • De siste to ukene har det vært en økning i antall personer som er smittet med covid-19.
 • 62 personer (41 av mannskapet og 21 av passasjerene) ble bekreftet smittet i koronautbruddet på Hurtigruten. 69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten. Hammerfest kommune ble ikke berørt.
 • Belgia blir rødt. 1 dødsfall.

UKE 32

 • Økningen i antall personer som blir meldt smittet med covid-19 fortsetter.
 • 05. august bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Hammerfest. Smittetilfellet ble fanget opp etter en rutinemessig screeningtest før vedkommende skulle ut i jobb. Det dreide seg om en utenlandsk statsborger som har ankommet Hammerfest med fly. Hen reiste med munnbind, er ikke bosatt i Hammerfest kommune, hadde ingen symptomer, og gikk rett i karantene ved ankomst. Smittesporing ble utført.
 • Forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, gjellende fra 8. august.
 • Cruiseskipet Seadream fikk påvist covid-19 smitte om bord. Alle passasjerer ble pålagt 10 dagers karantene.
 • Råd om at personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er hjemme.
 • Frankrike, Tsjekkia, Svetis, Monaco og (i stort sett) hele Sverige blir røtt. 3 dødsfall.

UKE 33

 • Antall personer som blir meldt med covid-19 er stabilt.
 • Regjeringen har besluttet å innføre en kategori for «gule» land
 • Alle grønne land blir gule – alle skal unngå unødvendige reiser til utlandet
 • Alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.
 • Malta, Island, Kypros, Nederland, Polen, Færøyene, Danmark (minus region Hovedstaden) blir røde. 3 dødsfall.

Det blir innført nye testkriterier. Følgende testkriterier gjelder for Hammerfest:

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Alle som har kjent eksponering for covid-19 de siste 10 dagene, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege (fks. pasienter som selv mistenker at de smittet av covid-19, de som ønsker test, men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da ikke dekkes av det offentlige)
 • Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge (lokal rutine for Hammerfest). Alle testes på dag 0-3 og dag 5:
  • Røde land: Er i fritidskarantene i 10 dager, kan arbeide når to negative prøvesvar foreligger.
  • Gule land utenom Norden: Er ikke i fritidskarantene, kan gå tilbake til arbeid når to negative prøvesvar foreligger.
  • Gule land i Norden: Er ikke i fritidskarantene, kan gå tilbake til arbeid når første negative prøvesvar foreligger.

UKE 34

 • Svak nedgang på antall meldte smittede, til tross for betydelig økt testing de siste to uker.
 • Hellas, Irland, Storbritannia, Østerrike samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige blir røde. 1 dødsfall.

UKE 35

 • Antall personer som blir meldt med covid-19 er stabilt. Av månedens smittede har 75 % blitt smittet i Norge og 25 % hadde blitt smittet i utlandet.
 • Region hovedstaden i Danmark, Storbritannia, Tyskland, Liechtenstein og Hellas blir røde. Ingen dødsfall.

OPPKLARING OMKRING SKOLE OG BARNEHAGE

Når kan barn komme tilbake i barnehage/skole?

 

Barn som er symptomfrie, kan komme tilbake i barnehage/skole. Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme også tilbake i barnehage/skole. Allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som rennende nese (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehage/skole når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi. Barn med feber og/eller påvirket allmenntilstand skal holdes hjemme.

"Hvor mye snørr er lov?"

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets allmenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon, kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende. Barn med feber og/eller påvirket allmenntilstand skal holdes hjemme.

Når trenger barn å testes?

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Et barn som f.eks. våkner med feber og ikke er i form, må barnet holdes hjemme og det bør vurderes testing for covid-19 i samråd med fastlege. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan man se an tilstanden hjemme i to dager.

Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

INNREISEKARANTENE - RØDE OG GULE LAND

Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet.

Se folkehelseinstituttets oppdaterte kart med status for hvilke land der det er krav om karantene ved innreise til Norge