Koronanytt - uke 37

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 37

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

0 smittede (siden 15.04.2020) (8 bosatt i Hammerfest totalt i pandemien)

Troms- og Finnmark

4 smittede siste uken, 331 smittede totalt

Nasjonalt

+ 728 siste uken 11 866 smittede totalt (dødsfall: 265, + 1 siste uken)

Smittetallet R2

0,72 i gjennomsnitt etter 1. august 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 • Smittespredningen er fortsatt på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger i enkelte kommuner.
 • Økningen sist uke er i stor grad knyttet til kjente lokale utbrudd. Utbruddene var knyttet til undervisningsinstitusjoner, husstander, private arrangementer, arbeidsplasser og omsorgsboliger.
 • Median alder for alle smittede rapportert i Norge er 41 år, sist uke var den 27 år.
 • Regjeringen venter med ytterligere lettelser av tiltak. Situasjonen følges nøye, og myndighetene vurderer fortløpende både strategien og konkrete smitteverntiltak.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.
Antall testede i Hammerfest
UKE 30 58
UKE 31 45
UKE 32 <mangler tall>
UKE 33 130
UKE 34 187
UKE 35 133
UKE 36 157
UKE 37 123

FORTSATT HØY RISIKO FOR LOKAL SPREDNING AV COVID‑19                           

Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fortsetter å følge den fastlagte strategien, med fokus på å oppdage lokale utbrudd tidlig i tråd med regjeringens beredskapsplan og håndboka for kommuneleger.

Dette krever ifølge rapporten styrking særlig på fire områder:

 1. Det må være god kapasitet for testing og raske svar, spesielt på prøver fra utbrudd.
 2. Kommunene må være beredt på å håndtere utbrudd; spesielt må kommunelegene og deres smitteoppsporingsteam være godt rustet for langvarig beredskap.
 3. Befolkningen må gjennom god risikokommunikasjon forberedes på at de generelle tiltakene skal vare lenge.
 4. Overvåkingen og delingen av data mellom kommunene og Folkehelseinstituttet må forbedres.

IGJEN, SKOLEELEVER OG ANSATTE – VÆRE HJEMME VED SYKDOM?                                         

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god.

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.

For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelse­instituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Du finner mere informasjon her hos utdanningsdirektoratet

ØVRIG KORONAINFO                                                           

 • Smittesporingsteamet i Hammerfest kommune er opprettet. Teamet består av omkring 10 helsepersonell, som er i beredskap og klare for aktivisering ved påviste smittetilfeller/utbrudd.
 • Luftveismottaket (v/Breidablikk 33): Utfordringen med legedekning vedvarer. Det arbeides med å finne en løsning på problemstillingen.
 • Testsentret (v/Breidablikk 33): Har fortsatt adekvat bemanning og god testkapasitet.
 • Kart over Europa med status for innreisekarantene
 • Munnbind: Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.
 • Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av koronavirus. Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av kunnskapen. Konklusjonen er at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.
 • Mange sier at de bryter karanteneplikten. Urovekkende mange sier at de bryter karanteneplikten i forbindelse med Covid-19, viser en ny studie. Særlig personer uten symptomer på Covid-19 sa at de ikke overholdt karanteneplikten. Studien er gjennomført i perioden april – juli. Samlet sett svarte 42 prosent av deltakerne i studien at de overholdt karanteneplikten. 28 prosent av de uten symptomer oppga at de overholdt karanteneplikten, mens tilsvarende tall for de med symptomer var 69 prosent. Norge har langt på vei lykkes i sin strategi, og har blitt rammet langt mildere av pandemien enn mange andre land. For at dette skal kunne fortsette er det viktig å sikre at befolkningen følger myndighetenes pålegg. Spesielt må den norske strategien for å bekjempe pandemien, uttrykt som «testing, isolering, sporing og karantene (TISK)», kommuniseres bedre og forsterkes for å nå sitt mål.