Koronanytt - uke 38

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 38 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bilde STATUSRAPPORT

Hammerfest

+3 smittede siste uke
2 med bostedsadresse i kommunen og 1 utenlandsk arbeider

Troms og Finnmark

+4 smittede siste uke, 335 smittede totalt

Nasjonalt

+ 729 siste uke 12 645 smittede totalt (dødsfall: 267, + 2 siste uke)

Smittetallet R2

0,72 i gjennomsnitt etter 1. august 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 • Smittesituasjonen i Hammerfest vurderes til å være under kontroll og å være av lav risiko for lokalt utbrudd.
 • Smittespredningen er fortsatt på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger i flere kommuner.
 • Antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren.
 • Mest vanlig med smitte i hjemmet. De siste to ukene er informasjon om antatt smittested
  • privat husstand (31%)
  • jobb/universitet (26 %)
  • private arrangement (12 %)
  • offentlige arrangement (12 %)
  • smittesituasjon ukjent (8%)
Antall testede i Hammerfest
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 <mangler tall>
UKE 31 45
UKE 30 58

FORHOLDSREGLER FOR DE SOM VENTER PÅ PRØVESSVAR

Pasienter som venter svar på test tilhører kategorien “holde seg hjemme”. Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ingen regler uten unntak. Her følger to unntak fra hovedregelen:

 1. Asymptomatiske som ikke har vært utsatt for smitte, men som likevel testes, behøver ikke være hjemme i påvente av prøvesvar.
 2. Nærkontakt(er) som har vært svært utsatt for smitte (husstandsmedlem eller tilsvarende nære), som har symptomer forenlig med covid-19, OG som man ikke får testet/at det tar lang tid før prøvesvaret foreligger, kan behandles som «sannsynlig covid-19» i påvente av prøvesvar. Det innebærer at den syke isoleres og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter er i karantene fram til prøvesvar foreligger.

AVISOLERING

Hjemmeisolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig C19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

Hjemmeisolert pasient med symptomer

Pasienter som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen når:

 • pasienten er symptomfri og
 • det er gått 3 døgn etter symptomfrihet og
 • det er gått minst 8 døgn etter symptomdebut (14 døgn for alvorlig immunsupprimerte, se FHI - risikogr.)

Isolasjonen oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. I tillegg anbefales det, som en ekstra sikkerhet, at helsearbeidere bruker kirurgisk munnbind mens de jobber direkte med pasienter i risikogrupper inntil det er gått 14 dager fra symptomstart.

Hjemmeisolert pasient uten symptomer

Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte hjemmeisoleringen når det er gått 10 dager etter prøvetakingsdatoen som ga positiv test. Asymtpomatiske som tester positivt kan være presymptomatiske, ha et reelt asymptomatisk forløp, eller de kan ha gjennomgått sykdommen for lenge siden. Dersom de utvikler symptomer skal de være isolert i minst 3 dager etter symptomfrihet og minst 8 dager fra symptomdebut.

NÆRKONTAKTER

Definisjon

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn).
 • Har pleiet den bekreftet smittetede eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt beskyttelsesutstyr

Andre nærkontakter

 • Innendørs: mindre enn 2 m avstand i mer enn 15 min sammenhengene med en person som er bekreftet smittet
 • Ute: mindre enn 2 m avstand i mer enn 15 min sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19. 
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Oppfølging

Det er aktuelt å teste nærkontakter, uavhengig av symptomer eller ikke. Oppfølgingstid er 10 dager etter siste kontakt med indekstilfellet i smittsom periode. Smittsom periode regnes fra 2 døgn før symptomdebut og fram til avisolering.

Spørsmål og svar

ANNET KORONARELATERT                                                           

 • Kommuneoverlegene Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg skal gjennomføre smitteverntilsyn på alle serveringssteder i Hammerfest kommune på dagtid de neste ukene. Det er sendt ut brev til alle serveringssteder om dette.
 • Minner på at den årlige offentlig influensavaksineringen planleggestil uke 44. Mer info kommer.
 • Omsorgsdager: Kvotene for omsorgsdager er nullstilt for alle, slik at foreldre i perioden fra 1. juli – 31. desember får en full helårskvote til disposisjon. Dette betyr at med ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder 15 omsorgsdager.
 • Mennesker med fedme rammes hardere av covid-19 enn normalvektige personer. Årsaken til dette er ikke helt avklart. Man mistenker at sammenhengen mellom bukfedme som presser på mellomgulvet og dermed reduserer lungevolumet, i kombinasjon med økt blodtropptendens kan være en naturlig forklaring.
 • Danmark har registrert 589 nye smittede 18. september. Tallet er det høyeste siden koronapandemien startet.
 • En person om bord på Hurtigrutens skip MS «Finnmarken» har testet positivt for koronaviruset i helgen. Omfanget av dette gjenstår å se.
 • Kart over Europa med status for innreisekarantene