Koronanytt - uke 40

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 40 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+1 smittet siste uke
10 smittede bosatt i kommunen totalt i pandemien

Troms og Finnmark

+7 smittede siste uke, 345 smittede totalt

Nasjonalt

+ 239 siste uke 14 327 smittede totalt (dødsfall: 275, + 5 siste uke)

Smittetallet R2

1,10 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

 • Smittesituasjonen i Hammerfest er under kontroll og man har klart å unngå et lokalt utbrudd
 • Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene.
 • Overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, men smittespredningen har økt de siste ukene og det er store geografiske variasjoner i forekomst. De meldte tilfellene de siste par uker kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo kommune og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner.
 • Det testes langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april, slik at vi nå oppdager en større andel av de smittede, også de med milde symptomer.
 • Så langt i epidemien er det estimert at om lag 1.6 % av befolkningen har vært smittet med covid-19.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er fortsatt 82 år.
Antall testede i Hammerfest
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58

BARN OG UNGE                                                

Helsedirektoratet har sammen med FHI, NFA og Norsk Barnlegeforening skrevet nye anbefalinger for hvordan barn og unge best skal ivaretas under pandemien. Anbefalingene inneholder bl.a. dette:

Kommunene må organisere virksomheten slik at syke barn og unge får legeundersøkelse i tide, samtidig som smittevernet på fastlegekontoret og legevakt ivaretas.

 • Alle barn med symptomer på covid-19, i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør triageres av helsepersonell før de testes. Formålet med triageringen er å vurdere tilstandens alvorlighetsgrad, om barnet skal komme til fysisk legeundersøkelse eller om det er forsvarlig at barnet møter direkte til test ved teststasjon. Høst og vinter er høysesong for barns kontakt med fastlege og legevakt. Koronautbruddet har medført at syke barn kan komme sent i kontakt med helsetjenesten. Fokus på diagnostikk av covid-19 kan medføre at aktuelle differensialdiagnoser ikke vurderes i tide eller i tilstrekkelig grad, og kontakt med teststasjon kan forsinke andre nødvendige undersøkelser.
 • Triagering kan skje uten oppmøte ved bruk av telefon eller video, der dette er egnet og vurderes som trygt. Ved språkvansker må tolk benyttes.
 • Den kommunal helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere luftveissymptomer hos barn.

DIVERSE KORONAINFORMASJON                

 • Kommuneoverlegene Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg informerer om det er gjennomført 8 tilsyn på serveringssteder. Erfaringen fra tilsynene så langt er at serveringsstedene er gode på å følge smittevernreglene i Hammerfest. Etter høstferien gjennomføres de resterende 12 tilsynene.
 • Folkehelseinstituttet starter arbeidet med ny app for digital smittesporing. Løsningen vil være basert på Apple og Google sitt rammeverk. En løsning vil kunne være klar før jul.
 • Covid-19-seminar. Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 og Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 7. oktober kl. 14–16 et seminar med tittelen «Hva har vi lært om covid-19 og hvilke spørsmål gjenstår?»
 • UDs globale reiseråd forlenges – endringer i Norden og Europa. Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til15. januar. For EØS/Schengen-området fraråder UD fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige.
 • Kart over Europa med status for innreisekarantene:

ANNET SMITTEVERNRELATERT                    

 • Den årlige offentlige masseinfluensavaksineringen planlegges å holdes i Kvalsundhallen uke 43 og Flerbrukshallen i uke 44. Det er restriksjoner på hvem som kan få vaksine. Fram til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt. Folkehelseinstituttet sender derfor ikke ut vaksinedoser bestilt til bruk utenom influensavaksinasjonsprogrammet. Regjeringen har bestemt at egenandel skal være på 50 kr, gratis ved frikort. Ang vaksine til helsepersonell, så skal arbeidsgiver betale det. Beboere i omsorgsboliger/institusjon, samt de som har omfattende hjelpebehov hjemme (hjemmesykepleie 3- 4+/dag) er anbefalt en annen influensavaksine kalt Fluad. Den kommer ikke før i november.
 • Hvilke vaksiner har jeg tatt? Influensavaksinasjoner skal registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
 • HPV-vaksine. Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Årsak til mangelen er økt etterspørsel internasjonalt. Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021. HPV-vaksinen gir ganske god beskyttelse allerede to uker etter første dose. Beskyttelsen er enda bedre etter to doser. Hensikten med tre doser er å gi langvarig (trolig livsvarig) beskyttelse. Det er i et immuniseringsperspektiv ikke noe problem at det går lang tid mellom hver dose. Alle doser teller.
  Mer informasjon hos Statens legemiddelverk.

Når skal ungdom og voksne være hjemme - Klikk for stort bilde

Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer - Klikk for stort bilde