Koronanytt - uke 42

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 42 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+14 smittede siste uken, 25 smittede bosatt i kommunen totalt i pandemien

Troms og Finnmark

+33 smittede siste uke, 427 smittede totalt

Nasjonalt

+ 977 siste uke 16 427 smittede totalt (dødsfall: 278, + 3 siste uke)

Smittetallet R2

1,10 i gjennomsnitt etter 1. september 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Kort oppsummering av det lokale utbruddet 18.10.20 kl. 12:00:

Totalt 15 stk covid-19-positive tilfeller i Hammerfest kommune per nå.

12 helsepersonell ved Finnmarkssykehuset, 1 innlagt v/smitteenheten, 1 servitør, 1 husstandsmedlem til C19-pos. 123 nærkontakter er satt i karantene, hvorav 63 av kommunalt smittesporingsteam og 60 av Finnmarkssykehuset.

54 av nærkontaktene testet negativt i skrivende stund.

200 testet totalt for covid-19 i uke 42

Alle positive tilfeller er satt i isolasjon og alle er intervjuet ifht. kartlegging av nærkontakter og bevegelsesmønster.

Alle positive pasienter er i stabil klinisk form og ingen er kritisk syke.

Alle nærkontakter er kontaktet av smittesporingsteam og alle er satt i 10 dagers karantene fra siste eksponeringsdato.

Det kommunale smittesporingsteamet og smittevernledelsen v/FIN har arbeidet svært intensivt siste dagene for å få kartlagt nærkontakter, identifisere bevegelsesmønster og gi personlig smittevernveiledning til involverte parter. Smittesporingen som er gjennomført tyder på at det skjedd en indirekte kontaktsmitte internt på Hammerfest sykehus. Smitten antas komme fra en pasient som var på poliklinikken i uke 40, og som i ettertid testet positivt på Covid-19. Derifra antas smitten å ha spredt seg til ansatte på Hammerfest sykehus, som medført internt smitteutbrudd på sykehuset. Sosiale evenement på Brygga Mathus og Bowlingen/SOT i uke 41 har vært en bidragende faktor til et eskalerende utbrudd.

Alle ansatte på utestedene de aktuelle dagene er kontaktet, satt i karantene og testet.

 • Smittesituasjonen i Hammerfest: Vurderes som alvorlig, enda uavklart og relativt uforutsigbar.
 • Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge. Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden slutten av august, og det er store geografiske variasjoner.
 • FHI skriver at det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten – akkurat det som har skjedd i Hammerfest.
 • Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.
 • Til tross for en nedgang i antall personer testet de siste ukene, testes det langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april, slik at vi nå oppdager en større andel av de smittede, også de med milde symptomer.

Så langt i epidemien er det estimert at om lag 1.6 % av norske befolkningen har vært smittet med covid-19

Antall testede i Hammerfest
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131
UKE 37 123
UKE 36 157
UKE 35 133
UKE 34 187
UKE 33 130
UKE 32 89
UKE 31 45
UKE 30 58

 

TILTAK I HELSETJENESTEN VED ØKT SMITTERISIKO                  

Man anbefaler at følgende tiltak vurderes iverksatt i helsetjenesten, i denne rekkefølgen, når det er økt smitterisiko med SARS-CoV-2 i kommunen:

 • Gjenta opplæring om smitteverntiltak og symptomer på covid-19, inkludert atypiske symptomer hos eldre, for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og se på om det i flere situasjoner kan legges til rette for å holde minst 1 meters avstand og ha god håndhygiene.
 • Tilrettelegge for at kurs og møter i større grad kan gjennomføres digitalt, uten fysisk tilstedeværelse.
 • Utarbeide arbeidskohorter og unngå at personer har kontakt på tvers av disse, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere å begrense antall arbeidssteder for ansatte, inkludert vikarer og studenter, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere behov og ev. legge til rette for økt testaktivitet i henhold til råd om testing.
 • Vurdere endring i dagaktivitetstilbud lokalisert i sykehjemmet, se Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud.
 • Vurdere endring i besøksrutiner, se Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, samt Råd ved helse- og omsorgstjenester.

Vurdere om det ved all kontakt nærmere enn 1 meter bør benyttes munnbind, ev. også visir/øyebeskyttelse (se vurderingspunkter nedenfor). Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

DIVERSE KORONAINFORMASJON                

 • Oppfordrer alle til å følge med på de lokale pressekonferansene i regi av
  Hammerfest kommune, via Facebook.
 • Hammerfest sykehus er i rød beredskap.
  Her finner du oppdatert informasjon og tall om den pågående smittesituasjonen.
 • Videokonsultasjoner. Oppfordrer alle leger til å ta i bruk videokonsultasjoner i høy grad de kommende 14 dagene, fremfor fysisk oppmøte. Konsultasjonsvarigheten bør begrenses til under 15 minutter og avstanden mellom pasient og lege bør være minst 2 meter. Kun lege tar i dørhåndtak, kontaktflater desinfiseres etter konsultasjon og utelukkende friske pasienter får lov å møte på legekontoret.
 • Sektor for helse- og omsorg i Hammerfest kommune er gått over i gul fase. Dette betyr blant annet at tjenester og institusjoner stenger for besøkende, og ansatte kan bli omdisponert på kort varsel. Kommunens smittesporingsteam og medarbeidere på testsentret er og har vært i full drift for å bidra til at man får oversikt og kontroll på situasjonen.
 • Kommuneoverlegene Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg har gjort tilsyn ved serveringsstedene, med unntak av noen helt få som gjenstår, og har fått et svært godt inntrykk av serveringsstedene i Hammerfest. Alle serveringsstedene som har hatt tilsyn, viser seg å gjøre en god innsats og følger de smittevernstandarder de skal for å forebygge smitte.
 • Offentlig influensa-massevaksinering, beholdes foreløpig som avtalt:
  • Kvalsundhallen onsdag 21. oktober
  • Flerbrukshallen mandag og tirsdag 26. - 27. oktober, kl. 09-14:30
 • Lite koronasmitte i barnehage og skole. Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge. Funnene er i tråd med erfaringer fra andre land.
 • Kart over Europa med status for innreisekarantene
Husk avstand, hånd- og hostehygiene samt legekontakt ved akutt oppstående luftveissymptomer