Koronanytt - uke 47

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 47 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+6 smittede siste uke, 57 smittede totalt siden utbruddet 15. oktober

57 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune under den aktuelle smittebølgen
51 av tilfellene kan relateres til Hammerfest sykehus (+4 utenlandske innreisende arbeidere)
8 utvalgte virusisolater er sekvensert. Resultatet viser at alle smittetilfeller er av samme genetiske profil og direkte knyttet opp til Hammerfest sykehus' første smittetilfelle. Dette tyder på relativt sikker utbruddskilde.
32 er sykehusansatte ved Hammerfest sykehus
50 er avisolerte, 7 har aktiv sykdom per nå
3 har vært innlagte til stabilisering i 1-2 døgn direkte som følge av covid-19
0 døde av covid-19 (én død med sykdommen)
2 barn i skolealder: én ved Baksalen (6. trinn) og én ved Breilia (9. trinn) – overstått, ingen sekundærsmitte
2 elever ved Hammerfest videregående skole – overstått, ingen sekundærsmitte
60 videregående-elever og 10 lærere er testet negativt en-to ganger denne uken og er nå ute av karantene
1 ansatt ved institusjonen Utsikten Bosenter – overstått, ingen sekundærsmitte
NY! 1 ansatt ved institusjonen Rypefjord sykehjem – kartlegging pågår
119 nærkontakter i karantene per nå
349 testede denne uken (i kommunal regi)
Hammerfest sykehus tester egne ansatte og inneliggende pasienter

Troms og Finnmark

+60 smittede siste uke, 817 totalt siden mars.

Nasjonalt

+4212 siste uke, 27 226 smittede totalt (dødsfall: 306 +12 siste uke).

Smittetallet R2

1,40 i gjennomsnitt etter 1. oktober 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 47 349
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139
UKE 38 131

LOKAL STATUS (Hammerfest)

 • Vurderes fortsatt være av høy alvorlighetsgrad og fortsatt uforutsigbar. Det er fortsatt behov for betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig med målrettede tiltak der smitten skjer og i grupper med økt risiko for smitte.

NASJONAL STATUS

 • Overvåkingsdata viser at det fortsatt er store geografiske variasjoner i forekomst mellom og innad i fylker.
 • Etter flere uker med betydelig økning i antall meldte tilfeller ukentlig, var antall meldte tilfeller forrige uke nær uendret sammenlignet med uken før det.
 • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.
 • Cirka 10 % er smittet i utlandet, majoriteten smittes i egne hjemland, primært Polen.
 • Vi så et mye høyere smittetrykk i mars/april enn nå og estimerer at om lag 1 av 10 tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i september og oktober ble rundt 4 av 10 tilfeller oppdaget.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall.
 • Mest vanlig antatt smittestedet er egen husstand, private arrangementer og jobb/universiteter.
 • Risikoen knyttet til epidemien vurderes nå som høy på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Diagram - Klikk for stort bilde

 

INTERNASJONAL STATUS

 • Europa rapporterer om over 2 millioner tilfeller og står for nesten halvparten av alle verdens tilfeller forrige uke.
 • Globalt er det rapportert om 55 millioner tilfeller og 1,3 millioner dødsfall.

Pasientinformasjon - Klikk for stort bilde 

OPPFØLGNING AV NÆRKONTAKTER

Alle nærkontakter skal følges opp og være 10 døgn i karantene. Alle nærkontakter testes på dag 0-1 samt på dag 9. Testing forkorter ikke karantene, men kan påskynde videre smittesporing. Testing er særlig viktig under lokale utbrudd.

Dersom nærkontakter får symptomer, skal de straks teste seg. I påvente av prøvesvar vurderes de som «sannsynlig tilfelle av covid-19». De skal da isolere seg, og deres husstandsmedlemmer bør være i karantene fram til prøvesvar foreligger. Hvis prøven var negativ, går den prøvetatte tilbake til karantene slik det var planlagt før de fikk symptomer. Hvis prøven var positiv, er den prøvetatte å regne som et bekreftet tilfelle av covid-19 og skal over i isolering.

«Sannsynlig covid-19»: Med "sannsynlig covid-19" menes en person som er i karantene mens hen får symptomer forenlig med "mistenkt covid-19" (se definisjon over), eller har fått et midlertidig positivt svar (ikke PCR), før endelig testsvar med PCR foreligger. Et sannsynlig tilfelle isoleres på samme måte som et bekreftet tilfelle. De som bor i samme husstand, bør være i karantene i påvente av prøvesvar.