Koronanytt - uke 48

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 48 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+0 smittede siste uke, 57 smittede totalt siden utbruddet 15. oktober

57 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune under den aktuelle smittebølgen
49 kan relateres til sykehuset
4 utenlandske innreisende arbeidere
2 er uten sikker smittekilde
32 er sykehusansatte ved Hammerfest sykehus
54 er avisolerte, 3 har aktiv sykdom per nå
4 har vært innlagte direkte som følge av covid-19
0 døde av covid-19 (én død med sykdommen)
2 barn i skolealder: ett ved Baksalen (6. trinn) og ett ved Breilia (9. trinn)
2 elever ved Hammerfest videregående skole
1 ansatt ved Utsikten Bosenter
1 ansatt ved Rypefjord sykehjem
21 nærkontakter i karantene per nå
158 testede denne uken
Hammerfest sykehus tester egne ansatte og inneliggende pasienter

Troms og Finnmark

+35 smittede siste uke, 852 totalt siden mars.

Nasjonalt

+7521 siste uke, 27 226 smittede totalt (dødsfall: 306 +12 siste uke).

Smittetallet R2

1,0 i gjennomsnitt etter 5. november 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 48 158
UKE 47 349
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139

 Graf - Klikk for stort bildeLOKAL STATUS (Hammerfest)

 • Vurderes fortsatt være uforutsigbar, men endelig under relativt god kontroll. Det er tydelig at de målrettede tiltakene fungert og at vi har klart å bremse smittespredningen betydelig, jamfør graf til høyre som viser registrerte tilfeller i Hammerfest kommune fra august/september til i dag.

NASJONAL STATUS

 • 38 dødsfall de tre siste ukene.
 • Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner. Den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta. Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo- området samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernråd.
 • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med C-19 som hovedårsak siden sommeren.
 • Cirka 10 % er smittede i utlandet, majoriteten smittes i egne hjemland, halvparten fra Polen.
 • Matematisk modellering indikerer at økningen i smittespredning har stoppet opp med et reproduksjonstall etter 5. november på 1,0. Dette er lavere enn reproduksjonstallet mellom 26. oktober og 5. november som var beregnet til 1,4.
 • Vi så et mye høyere smittetrykk i mars/april enn nå og estimerer at om lag 1 av 10 tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i september og oktober ble rundt 4 av 10 tilfeller oppdaget.
 • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall.
 • Mest vanlig antatt smittestedet er egen husstand, private arrangementer og jobb/universiteter.
 • Risikoen knyttet til epidemien vurderes nå som høy på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

INTERNASJONAL STATUS

 • Sverige rapporterer om 243.129 smittede (Norge: 7521) og 6681 dødsfall (Norge: 328).
 • Europa rapporterer om over 2 mio tilfeller og står for nesten halvparten av alle verdens tilfeller forrige uke.
 • Globalt er det rapportert om 55 millioner tilfeller og 1,3 millioner dødsfall.

   HJEM TIL JUL?

   Ref./mere info på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hjem-til-jul/id2786426/

   Merk at dette er utifra gjeldende nasjonale tiltak, og at disse kan bli endret før juleferien.

   Innreiserekarantene

   Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede. Se FHIs oppdaterte kart over røde og gule land.

   Karantenehotell

   For å begrense importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell. Personer som er i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere. Det er noen viktige unntak. Ordningen innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene, og karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise.

   Krav til negativ covid-19-test ved innreise til Norge

   Det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge.
   Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her. Det gjøres noen unntak.

   Studenter i utlandet

   Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. De trenger ikke bo på karantenehotell.

   Norske studenter som studerer i et annet nordisk land kan også være i karantene hos for eksempel foreldrene sine, selv om de har registrert flytting fra Norge. Heller ikke disse trenger å bo på karantenehotell.

   Studentene, som alle andre, må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig. Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme

   Reiser innad i Norge

   Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands, men å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte. Det er ikke karanteneplikt på reiser innad i Norge, og derfor heller ikke røde områder.

   Sosial kontakt i Norge

   Helsemyndighetene anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker.

   I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

   Reise ut av landet

   Utenriksdepartementet fraråder reiser til alle land og områder. Dette rådet gjelder foreløpig fram til 15. januar 2021. Unntatt fra reiserådet er de land og områder som tilfredsstiller spesielle smittevernskriterier. Disse kriteriene er det Folkehelseinstituttet (FHI) som setter. Oversikten over hvilke land eller områder som til enhver tid er unntatt fra UDs reiseråd finner du på nettsiden Informasjon om reiser og koronavirus.