Koronanytt - uke 49

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 49 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

Det lokale utbruddet erklæres som over søndagen den 06.12 Siste smittetilfellet i kommunen den 22.11. Siste smittetilfellet ved Klinikk Hammerfest den 18.11.

57 positive tilfeller med Covid-19 i Hammerfest kommune under den aktuelle smittebølgen
49 kan relateres til sykehuset, 32 er sykehusansatte ved Hammerfest sykehus og 5 pasienter
4 utenlandske innreisende arbeidere
2 er uten sikker smittekilde
alle er avisolerte, ingen har lenger aktiv sykdom
4 har vært innlagte direkte som følge av covid-19
0 døde av covid-19 (én død med sykdommen)
2 barn i skolealder: ett ved Baksalen (6. trinn) og ett ved Breilia (9. trinn)
2 elever ved Hammerfest videregående skole
1 ansatt ved Utsikten Bosenter
1 ansatt ved Rypefjord sykehjem
0 nærkontakter i karantene
110 testede denne uken
Hammerfest sykehus tester egne ansatte og inneliggende pasienter

Troms og Finnmark

+12 smittede siste uke, 864 totalt siden mars.

Nasjonalt

+2624 siste uke, 37 371  smittede totalt (dødsfall: 354 +26 siste uke).

Smittetallet R2

1,0 i gjennomsnitt etter 5. november 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
Uke 49 110
UKE 48 158
UKE 47 349
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 40 53
UKE 39 139

 

NASJONAL STATUS

 • Det kommer et nytt system for oppfølging og tiltak ved smitte fra 16. desember: FHI vil da legge frem ukentlig risikovurdering på fylkesnivå. Smittesituasjonen deles inn i 5 risikonivå med foreslåtte tiltak til hvert nivå.
 • Synkende smittespredning i Norge siste 2 uker, nedgang på 21%, fra uken før, men ustabilt og fare for ny økning.
 • Mest smitte i Oslo, minst i Trøndelag.
 • Nedgang i innlagte pasienter i sykehus, og nedgang på intensivpasienter.
 • Økning i antall dødsfall, forklares med stigningen som har vært for flere uker siden, samt sykehjemutbrudd.
 • Økende fare for at smitten kommer ut av kontroll de neste 6 måneder.
 • Forskning: Universitetet i Tromsø skal forske på immunitet i befolkningen.

HJEM TIL JUL?

Ref./mere info på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hjem-til-jul/id2786426/

 • Begrens totalt antall nærkontakter både før jul og i julen, og overhold 1 meters regelen også i jula.
 • Du kan ha inntil 5 gjester i jula, og på to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester (forutsatt 1 meters regel). Dette kommer i tillegg til husstanden.
 • Kommer du fra områder innenlands med høy smitte, bør du holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen dit du kommer.
 • Reiser i julen kan defineres som nødvendig innenlands.
 • Utenlandsreiser følges av 10 dagers karantene etter rødt land også etter jul.