Koronanytt - uke 50

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 50 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+2 smittede siste uke, totalt 80 smittede i kommunen siden utbruddets debut den 12. mars. Cirka 20 av disse er ikke folkeregistrerte i Hammerfest kommune.

#1: 07.12.20, voksen mann, utenlandsk arbeider, testet positivt på Gardermoen, er asymptomatisk, ingen nærkontakter, smittesporing fullført, planlagt arbeid i helsesektoren.
#2: 13.12.20, voksen mann, nylig vært på Sørlandet, definert som nærkontakt under oppholdet, testet positivt på dag 9 i karanteneperioden, er asymptomatisk, en nærkontakt, smittesporing fullført.

Troms og Finnmark

+33 smittede siste uke, 897 totalt siden mars.

Nasjonalt

+2651 siste uke, 40 022  smittede totalt (dødsfall: 387 +33 siste uke).

Smittetallet R2

0,8 i gjennomsnitt etter 15. november 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 50 73
UKE 49 110
UKE 48 158
UKE 47 349
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200
UKE 41 92

 

LOKAL STATUS - HAMMERFEST:

 • Det lokale utbruddet, 15.10-06.12, er erklært over. Man klart oppnå smittekontroll og god situasjonshåndtering
 • Forventes sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende personer fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet.

NASJONAL STATUS:

 • Det kommer et nytt system for oppfølging og tiltak ved smitte fra 16. desember: FHI vil da legge frem ukentlig risikovurdering på fylkesnivå. Smittesituasjonen deles inn i 5 risikonivå med foreslåtte tiltak til hvert nivå.
 • Synkende smittespredning i Norge siste 2 uker, nedgang på 14%, fra uken før, men ustabilt og fare for ny økning, derfor fortsatt viktig at alle følger de generelle smittevernrådene.
 • Det er all grunn til å tro at nedgangen skyldes den samlede effekten av tiltakene som har blitt iverksatt.
 • Mest smitte i Oslo og Viken, minst i Trøndelag, Rogaland og Nordland.
 • Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan være nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene. Økende fare for at smitten kommer ut av kontroll de neste 6 måneder.

   SMITTEVERNRÅD FOR EN TRYGG JULEFEIRING 

   I 2020 legger pandemien en demper på julefeiringen for de fleste, og vi må begrense samvær med familie og venner for å redusere smittespredningen. Her er FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring.

   Førjulstida og juleferien innebærer hyppig sosialt samvær for mange av oss. Vi treffer gjerne de som vi ikke treffer ellers i året, og vi er sammen med ulike personer fra dag til dag. Når hele familien møtes, treffes folk i alle aldre, inkludert de som har større risiko for alvorlig sykdom hvis de smittes av covid-19 enn andre. Mange benytter julen til å reise på besøk til familie og venner i andre deler av landet, ofte med overnatting. I år innebærer pandemien at julen blir annerledes for de fleste av oss.

   En spesiell jul

   Det blir en spesiell jul i år, og vi kan ikke gjøre som vi alltid har gjort. For å redusere risiko for betydelig økt smittespredning, der sårbare grupper kan rammes spesielt, bør alle begrense reiser og sosialt samvær og tenke nøye gjennom hvem vi vil prioritere å møte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.
   Hun oppfordrer også til å ta hensyn til og inkludere enslige og andre som ellers kan falle utenfor.
   Regjeringen har åpnet for at du i to dager i løpet av jul og nyttår kan enten ha eller delta i selskap med inntil 10 gjester, i tillegg til de som bor i husstanden. Med unntak av de to dagene, er gjeldende nasjonale anbefaling ikke å ha flere enn 5 gjester.

   Råd som reduserer risiko for smitte i julen

   • De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære. Legg til rette for at gjestene kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til hver gjest eller papirhåndklær.
   • Få kontakter: Rådet om å redusere antall personer du har kontakt med over tid gjelder fortsatt. Begrens også antallet personer du treffer og varigheten av samværet. Tenk nøye gjennom hva som er nødvendig av sosiale sammenkomster og overnattinger, og hva du kan klare deg uten.
   • Samme gruppe: En måte å begrense antall kontakter på er å holde seg til samme gruppe, der de samme personene møtes over tid. Dette kan være en idé hvis du reiser på besøk til andre deler av landet. Da kan du overnatte hos slekt eller venner over flere dager hvis du holder deg i den samme gruppen. Avstandsrådene gjelder imidlertid fortsatt innad i gruppen.
   • Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du ikke dra på besøk eller delta i juleselskap. Det samme gjelder om du er i karantene. Du kan heller ikke reise med fly eller annen offentlig transport, og bør ikke dele privat transport med noen. Bli hjemme eller avlys hvis du selv eller noen i familien din er syk. Det kan være lurt å ha en plan B for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety at du/dere må feire julen alene, og selv om det er leit, er dette ett av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen. Hvis mulig, kan du/de som må bli hjemme, delta digitalt. Husk alltid å teste deg hvis du har symptomer på luftveissykdom!
   • Delt omsorg: Barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, kan ha normalt samvær med sine foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, følges vanlige smittevern- og karanteneråd.
   • Faste lekekamerater: Barn kan fortsatt leke med sine faste lekekamerater, enten i kohorten eller med noen andre faste venner. Det er fint om barna leker ute, men noen faste venner kan også komme på besøk inne.

   Reiser, besøk og overnatting

   Begrens innenlandsreiser som innebærer kontakt med andre på reisen. Det er ikke anbefalt å reise til utlandet om det ikke er strengt nødvendig. Om du likevel reiser, er det svært viktig å være forsiktig på reisen og overholde karantenebestemmelsene når du kommer tilbake.

   • Reiser: For mange kan det være nødvendig å reise for å besøke familie eller venner i julen, og det er derfor mulig med overnatting av de nærmeste.
   • Overnattingsbesøk: Den generelle anbefalingen om maksimalt 5 gjester på besøk, i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder for overnatting også. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan dere være flere. Detinnebærer at én familie kan overnatte selv om de har mange barn. Du kan imidlertid ikke innlosjere flere enn at du kan sikre minst 1 m avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
   • Tiden: Jo lenger tid man er sammen, desto større er risikoen for at noen som er eller blir smittsomme smitter andre. Det er likevel lavere smitterisiko ved å ha besøk av de samme 5 personene over tid, enn å ha nye gjester hver dag.
   • Risikogruppe: Hvis vertskap eller overnattingsgjester er i en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
   • Soverom: Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom.
   • Renhold: Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Husk eget håndkle.
   • Fra område med mye smitte: Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Det gjelder særlig før du skal treffe personer i risikogrupper.
   • Hytte: Ved reiser til privat/leid hytte, gjelder de samme råd som for gjester og overnattingsbesøk i eget hjem.

   Juleselskaper

   • Maks. to julesamlinger: Du kan ha eller delta på inntil 2 slike samlinger i løpet av julen. Du bør altså ikke ha besøk av 10 gjester to ganger, og i tillegg dra på besøk der du er en del av andres 10 gjester de andre dagene i julen. Da blir det totale antallet kontakter svært mange per person.
   • Plassen begrenser: Selv om du kan ha inntil 10 gjester to av dagene, kan du ikke ha flere enn du har plass til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand.
   • Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester tilhører en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
   • Alkohol: Husk at høyt inntak av alkohol kan redusere etterlevelsen av smitteverntiltak.
   • Utendørs: Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan du være sammen med flere uten at det innebærer høy smitterisiko, så fremt dere holder god avstand. Gå gjerne en tur sammen, ha samling rundt bålet eller ta en akedag.

   COVID-19 VAKSINEN: Pfizer/BioNTech 

   Koronavaksinasjonsveilederen er nå lansert: www.fhi.no/kvp, med bekreftet informasjon så langt det er mulig vedrørende koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech. Veilederen er delt i tre deler.

   én generell del (lovgrunnlag, ansvarsforhold og rollefordeling, samt lenker til mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksinene)

   1. én del som omhandler vaksinasjon i kommunene
   2. én om vaksinasjon i spesialisthelsetjenesten.
   3. De to siste delene inneholder hver sin tiltaksplan i form av en tabell med oppgaver til de ulike fasene.

   Koronavaksinen som nå er blitt tatt i bruk i England, er utviklet ved hjelp av ny vaksineteknologi, såkalt mRNA-teknologi. Forsker Sven Even Borgos i SINTEF forteller at dette er nytt og revolusjonerende. Metoden har aldri før blitt brukt i forbindelse med vaksine.

   Prinsippet bak denne teknologien er at immunforsvaret ikke trenger hele viruset for å få til en immunrespons. Det holder med en bit av viruset – i dette tilfellet en kopi av gensekvensen (mRNA) til et av «spikes»-proteinene på virusets overflate. mRNA trenger inn i cellene som bruker koden til å lage «spikes»-proteinet – kroppen lager altså antigenet selv. Det er nok til at immunsystemet oppfatter denne mindre delen av viruset som en inntrenger som det dannes antistoff mot, og der senere kontakt med viruset utløser en antistoffreaksjon som eliminerer hele viruset – uten at viruset har vært i kroppen tidligere. Det er metoden bak mRNA-vaksinen.

   COVID-19 VAKSINEN: Kommunens ansvar  

   Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om forebyggende smitteverntiltak – herunder vaksinasjon, ifølge smittevernloven § 7-1 (1). Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. Noe av det andre som står i veilederen:

   Kommunelegene har et lovforankret ansvar for organisering og ledelse av det lokale smittevern- og vaksinasjonsarbeidet i kommunen, ifølge smittevernloven § 7-2 (1). Kommunens og kommunelegens ansvar er utdypet i Koronavaksinasjon i kommunene. Kommunens plan for koronavaksinasjon må klart definere roller og ansvar for partene som skal delta i vaksinasjonsarbeidet. Planen må beskrive gjennomføring av vaksinasjon i prioritert rekkefølge over et lengre tidsrom, som også omtaler fordeling av vaksinedoser mellom ulike vaksinasjonssteder og hvem som er ansvarlig for å ordinere vaksine til personer i målgruppene (fastleger, vaksinasjonssentre, helseinstitusjoner, ambulerende team).

   Kommunens ansvar:

   • Inngå samarbeid med andre virksomheter (for eksempel legevakt, helseinstitusjoner) for å ha nok helsepersonell til å utføre vaksinering og/ eller holde medisinsk beredskap ved sentralisert vaksinering.
   • Inngå avtaler med andre kommuner om samarbeid.
   • Ha dialog med og avklare fastlegenes deltakelse i vaksinasjon av prioriterte grupper.
   • Etablere kontakt med frivillige organisasjoner eller private firmaer som kan bistå ved sentralisert vaksinering.

   De som vaksineres skal ha samme vaksine i dose 1 og 2. Dette fordrer at kommunen har god oversikt over vaksinerte ansatte og innbyggere, og hvem som skal kalles inn til dose 2, og når.

   Kommunen bør opprette en koordinatorfunksjon for å støtte kommunelegens arbeid med koronavaksinasjon. For større kommuner kan det være nødvendig å styrke koordinatorfunksjonen med en egen smitteverngruppe for å rekke over alle oppgaver.