Koronanytt - uke 51

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 51 – 2020

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+1 smittet siste uke, totalt 81 smittede i kommunen siden utbruddets debut den 12. mars. Cirka 20 av disse er ikke folkeregistrerte i Hammerfest kommune. 2 har aktiv covid-19 pr 21. desember 2020

15.12.2020, voksen dame, husstandsmedlem til det seneste bekreftede tilfellet. Definert som nærkontakt, holdt karantene, ingen nærkontakter, smittesporing er fullført. God allmenntilstand.

Troms og Finnmark

+27 smittede siste uke, 927 totalt siden mars 2020.

Nasjonalt

+2753  siste uke, 42 775  smittede totalt (dødsfall: 404 +17 siste uke).

Smittetallet R2

0,9 i gjennomsnitt etter 22. november 2020

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 51 96
UKE 50 73
UKE 49 110
UKE 48 158
UKE 47 349
UKE 46 386
UKE 45 321
UKE 44 334
UKE 43 696
UKE 42 200

LOKAL STATUS - HAMMERFEST:

 • Det forventes sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende personer fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet.
 • Forhøyet smitterisiko i kommunen under hele jule-/nyttårstiden på grunn av økt reiseaktivitet under høytiden.

NASJONAL STATUS:

 • Det er foreløpig en økning på 6 % sammenlignet med siste uke.
 • Flere lokale utbrudd har ført til en økning i antall meldte tilfeller fra flere fylker siste uke, spesielt i Trøndelag
 • Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst. Oslo og Viken står for 67 % av tilfellene siste uken.
 • De siste fire ukene har det vært en stabil trend i C19-assosierte dødsfall, med mellom 20-30 dødsfall per uke.
 • Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan være nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene. Økende fare for at smitten kommer ut av kontroll de neste 6 måneder.

   JULEFEIRING

   Ref./mere info på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hjem-til-jul/id2786426/

   • Begrens totalt antall nærkontakter både før jul og i julen, og overhold 1-meters-regelen også i jula.
   • Du kan ha inntil 5 gjester i jula, og på to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester (forutsatt 1-meters-regel). Dette kommer i tillegg til husstanden.
   • Kommer du fra områder innenlands med høy smitte, bør du holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen dit du kommer.
   • Reiser i julen kan defineres som nødvendig innenlands.
   • Utenlandsreiser følges av 10 dagers karantene etter rødt land også etter jul.

   SMITTEVERNRÅD FOR JULEHANDEL 

   Hold deg hjemme hvis du er syk.

   • Handle gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene.
   • Hold minst 1 meters avstand til andre kunder og betjeningen.
   • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig.
   • Unngå å ta kollektivtransport hvis mulig.
   • Utsett handlingen til senere hvis du ser at det er trengsel.
   • Vurder netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe.
   • Ikke utsett julehandelen til de siste dagene før jul hvis du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.

   VAKSINASJONSSTATUS

   Ingen vaksiner er så langt godkjent, men det er sannsynlig at mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech kan være den første godkjente og tilgjengelige vaksinen, og at den kan bli tilgjengelig for Norge snarlig.

   Som de fleste nok nå har fått med seg kommer vaksinen enda tidligere enn først antatt. Den første koronavaksinen kan få en betinget godkjenning for bruk i EU og Norge allerede 23. desember. Gitt at vaksinen blir godkjent, kan første leveranse komme til Norge allerede 26. desember. Siden det i første omgang er snakk om en mindre leveranse, er det ikke praktisk gjennomførbart å dele opp i flere leveranser og Oslo-området er derfor valgt for de første 10.000 vaksinene. Dette er også det området i Norge som har høyest smittetrykk.

   Pfizer melder at Norge og de andre landene i EU i januar vil motta om lag 40.000 doser i uken. Disse vil bli fordelt i tråd med anbefalingen fra FHI, og fordeles over hele landet. Kommunene er i gang med planleggingen og i dag kom også forskriften som regulerer hvordan fastlegene er tenkt å bistå i vaksinasjonsarbeidet.

   Ansvar

   Det er kommunene som etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skal tilby og gjennomføre koronavaksinasjon til dem som anbefales å ta vaksine og som oppholder seg i kommunen. Dette har kommunen lang erfaring med i forbindelse med barnevaksinasjonsprogrammet, den årlige sesonginfluensavaksinasjonen, samt vaksineringen under svineinfluensapandemien.

   Anbefalte grupper og prioritering mellom disse

   Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, deretter helsepersonell. Dette kan endres hvis smittetrykket endrer seg betydelig. Risikogrupper omfatter:

   • beboere i sykehjem og omsorgsboliger
   • personer over 65 år, og hvor de eldste prioriteres først (over 85 år, 75- 84 år, 65- 74 år)
   • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirusinfeksjon.

   Prioriteringslisten vil bli ytterligere detaljert. Det vil sannsynligvis også komme en ytterligere oppdeling av helsepersonell i mindre grupper avhengig av risikoen for å bli smittet. 

   Faser før godkjenning

   AstraZeneca, Universitetet i Oxford

   Faser i godkjenning - Klikk for stort bildeKoronavaksinen som er utviklet ved Universitetet i Oxford hindrer symptomer på covid-19 i 70 prosent av tilfellene. 

   BioNTech, Fosun Pharma og Pfizer

   Faser i godkjenning - Klikk for stort bildeDet tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at deres koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Storbritannia starter vaksinering i desember.

   Johnson & Johnson

   Faser i godkjenning - Klikk for stort bildeVaksinen er i fase 3 av utviklingen.

   Novamax med samarbeidspartnere

   Faser i godkjenning - Klikk for stort bildeNovamax forventer resultater tidlig i 2021

   Moderna
   Faser i godkjenning - Klikk for stort bilde

   USAs helseminister Alax Azar sier at koronavaksinen i Prizer og Moderna kan bli godkjent og distribuert i løpet av få uker.


   Klikk for stort bildeFASE 1

   I denne fasen blir vaksinen gitt til en liten gruppe unge og friske mennesker for å se om immunforsvaret reagerer. Forskerne ønske også å se om den gir kraftige og kanskje farlige bivirkninger. I tillegg blir det utfra resultatene anslått hvor mye vaksine som bør bli gitt.


   Klikk for stort bildeFASE 2

   I denne fasen blir vaksinen gitt til en større gruppe som er bredere sammensatt. Målet er å finne eventuelle variasjoner i reaksjon fra immunsystemet og mer data om bivirkninger og den mest fornuftige mengden vaksine.


   Fase 3 - Klikk for stort bildeFASE 3

   I denne fasen blir det undersøkt om vaksinen gir beskyttelse mot sykdom og om den fører til mer sjeldne bivirkninger. Flere tusen mennesker får vaksinen og flere tusen mennesker får en narre-vaksine. Ingen vet hvem som får hva. Dette er for å sikre gode vitenskapelige data.


   Godkjent - Klikk for stort bildeGODKJENT

   Vaksinen er klar for distribusjon


   EU-godkjent - Klikk for stort bildeEU-GODKJENT

   Vaksinen er godkjent for bruk i EU og i Norge.