Koronatiltak – 17. mai 2021 i Hammerfest

For 2. gang må vi arrangere 17. mai-feiring med koronarestriksjoner. Det er noen nasjonalt bestemte begrensninger på hvor mange som kan møtes til 17. mai-arrangementer.

Det er begrensninger på hvor mange som kan møtes til arrangementer. På små steder kan man i mange tilfeller ha arrangementer tilnærmet som normalt, mens det på større steder med flere folk ikke vil være mulig å ha 17.mai-arrangementer slik vi pleier.

Offentlige arrangementer

Innendørs

Det er tillatt å samle inntil 10 personer innendørs, men inntil 100 personer dersom alle sitter på faste, tilviste plasser. Man må uansett holde 1 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. De som står for arrangementet regnes ikke med i antall deltakere

Utendørs

Det er tillatt med inntil 200 personer på utendørs arrangement. Man må holde 1 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand

Smittevern og smittesporing

Det må finnes en skriftlig oversikt over deltakerne på arrangement. Alle som avholder et arrangement, må sette seg inn i kravene i covid-19-forskriften

Regjeringen fraråder arrangementer som samler personer fra flere kommuner.

Private samlinger utenfor eget hjem

Det er tillatt med inntil 10 personer innendørs og inntil 20 personer utendørs. Man må holde 1 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

Samlinger i private hjem

Samlinger i private hjem omfattes ikke av covid-19-forskriften, men regjeringen oppfordrer til å møtes utendørs, og til ikke å ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde 1 meters avstand.

Beskyttede personer teller ikke med på antallet som kan være på besøk hjemme, og kommer derfor i tillegg til de fem (eller gruppe på mer enn fem fra samme husstand).