Koronavaksine - 3. dose og boosterdose

To grupper vil få tilbud om en 3. dose av koronavaksine:

  • Personer med alvorlig immunsvikt kan få en 3. dose i grunnvaksineringen
  • Personer over 65 år kan få en boosterdose

Stilisert koronavirus og sprøyte med tre dråper vaksine - Klikk for stort bildePersoner med alvorlig immunsvikt

Dette gjelder personer som har alvorlig immunsvikt på grunn av sykdom eller behandling. (Spesialisthelsetjenesten avgjør hvem dette gjelder). Disse regner man med at ikke har fått en tilstrekkelig grunnvaksinasjon, og at de derfor trenger en ny, full vaksinedose for å bli grunnvaksinert. Vi er i gang med å vaksinere denne gruppen, og de kan bestille seg time og møte opp med dokumentasjon på at de trenger dose 3 (enten dokumentasjon fra sykehuset eller dokumentasjon på medikamenter). Disse kan få både Moderna og Pfizer, og det må gå minst fire uker fra andre dose.

Personer over 65 år

Denne gruppen har fått sin grunnvaksinasjon, og de skal bare ha en «boosterdose» (oppfriskningsdose) i tillegg. Disse kan få boosterdosen når det har gått minst seks måneder siden andre dose. Denne gruppen kan foreløpig kun få Pfizer. Det er fordi det kun er Pfizer som har prøvd ut sine vaksiner til dette formålet, og dermed er kun Pfizer som er godkjent. Moderna skal også teste ut sin vaksine til denne gruppen, men da i første omgang kun med en halv dose, så det vil etter hvert kunne bli aktuelt og også bruke Moderna til dette, men ikke ennå.

Vi starter vaksinering av denne gruppen 18. november. Rekkefølgen blir som da vi startet vaksineringen med først dose: Først vaksineres beboere på sykehjem, deretter aldersgruppene 85+, 75–84 og til slutt 65–74.

📅 Vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager på Arktisk kultursenter (AKS)