Kulturskolen åpner igjen, gradvis.

Fra 4. mai gjenåpner vi kulturskolen gradvis for våre elever.

Vi kan tilby undervisning til elever enkeltvis og i grupper på inntil 4.

For danseelever starter vi opp gradvis, og vi begynner med de eldste elevene.

Vi skal passe på å ha godt smittevern, og vi vil følge retningslinjene som er gitt for å kunne ha en helt trygg ramme rundt gjenåpningen. VI legger til rette for gode rutiner for håndvask og har tilgjengelig antibac til alle elevene.

For å begrense mulighetene for smittespredning ber vi foresatte om ikke å være med elevene inn på kulturskolen,så langt det er mulig, men å sende dem inn alene. Elevene skal vente på sin lærer ved hovedinngangen på AKS og blir hentet der. 

Våre lærere vil i løpet av få dager ta kontakt med den enkelte elev for å avtale tidspunkt for undervisning og gå gjennom annen praktisk informasjon.

Kontakt

Ingrid Flatøy
Inspektør
E-post
Telefon 78 40 20 80
Mobil 468 48 385