Leveranser til Servicekontoret, Hammerfest rådhus

På grunn av den lokale smittesituasjonen i Hammerfest er alle offentlige bygg stengt. Det er hengt opp en postkasse utenfor inngangen til Hammerfest rådhus.

Denne postkassen kan brukes for levering av søknader, skjøter, aviser og lignende til Hammerfest kommune.

Postkassen tømmes to ganger for dagen kl. 08:15 og 14:00.

Kontaktinfo Servicekontoret

T 78 40 20 00

Send e-post