Ny fase i koronatiltak fra 20. april

Den norske regjeringen varslet 7. april at vi etter flere uker med strenge smitteverntiltak for å begrense spredningen av koronaviruset covid-19 skal åpne samfunnet gradvis og kontrollert fra mandag 20. april.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

Barnehagene åpner 20. april

Fra og med mandag 20. april åpner barnehagene igjen, med smittevernstiltak for å forhindre og begrense spredning av koronaviruset. Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i barnehagene som gir klare og konkrete retningslinjer for hvordan barnehagetilbudet skal organiseres.

Hovedpunktene i anbefalingene til barnehagene er:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

For å oppfylle kravene i veilederen, åpner vi i første omgang barnehagene 7 timer per dag. Dette gjør at vi kan oppfylle kravene til antall ansatte per barn og gjennomføre barnehagedagen uten personalbytte. Det betyr at vi ikke går tilbake til fullt tilbud slik vi hadde det før koronautbruddet, men barna får et tilbud det meste av dagen, og de foresatte får mulighet til å kunne gå på jobb i alle fall store deler av sin arbeidsdag. Hverdagen blir ikke som før, men vi kommer i alle fall en god del nærmere en normaltilstand for barnehagebarna og deres foresatte.

Åpningstiden i barnehagene blir 08:00 – 15:00. Vi prøver å legge til rette for at forskjellige avdelinger i en barnehage kan ha forskjellige innganger, så vi unngår trengsel når barna leveres og hentes. Alle foresatte vil bli kontaktet av sin barnehage og få beskjed om åpningstider, henting og levering av sine barn.

I første omgang blir det ikke matlaging og felles matservering i noen av barnehagene. Det betyr at alle barn må ha med seg matpakke for frokost og lunsj. Vi håper å kunne komme i gang med felles matsservering igjen etterhvert, og vil vurdere hvordan det kan gjøres på en trygg måte.

Flere tjenester åpner 20. og 27. april

Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig fra 20. april dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

Tjenester med én-til-én-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent fra 27. april hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak.

Kommunale bygg forblir stengt for publikum

Kommunale bygg; rådhuset, kommunehus, kulturbygg, bibliotek, svømmehaller, idrettshaller o.l. har sammen med skoler og barnehager vært stengt siden tiltakene mot spredning av koronavirus ble innført 13. mars. Regjeringen har bestemt at kulturbygg, bibliotek, svømmehaller, idrettshaller o.l. fortsatt skal holdes stengt. Beredskapsledelsen i kommunen har etter råd fra kommuneoverlegene bestemt at også andre kommunale bygg fortsatt skal holdes stengt for publikum. Når vi nå åpner barnehager og andre virksomheter for publikum, er det viktig å samle erfaring med om dette fører til økt smitte i befolkningen før vi vurderer å åpne opp ytterligere. Det vil ta minst 2-3 uker før vi ser effekten av disse tiltakene. Hvis vi ser økt smitte, vil vi ønske å lokalisere smitten raskt, og det blir vanskelig om vi samtidig har åpnet mange tilbud.

Det er fortsatt mulig å ha kontakt med de kommunale tjenestene med telefon og elektronisk selv om byggene er fysisk stengt. Det kan også gjøres avtaler om fysisk møte der dette er helt nødvendig.

Ta kontakt med Servicekontoret for råd og veiledning.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Aktuelle lenker (Utdanningsdirektoratet)

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670