Nye koronalettelser fra tirsdag 22. juni

Formannskapet vedtok i dag nye lettelser i den lokale forskriften om smitteverntiltak som skal gjelde fra i morgen, tirsdag 22. juni og i første omgang til og med torsdag 1. juli

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Ikke lenger krav om stengning av virksomheter

Nå kan biblioteker, museer, kinoer, kulturhus, teater, konsertscener, treningssentre, svømmehaller og lignende åpne igjen. Det kan også kirker, moskeer og andre tros- og livsynshus. De må likevel følge generelle smittevernregler og antallsbegrensninger for hvor mange som kan samles til offentlige arrangementer.

Flere kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter

Voksne over 20 år kan gjennomføre organiserte idretts- og fritidsaktiviteter med disse begrensningene:

  • Utendørs i grupper på inntil 20 personer
  • Innendørs i grupper på inntil 10 personer

Det må likevel holdes avstand på minst 1 meter mellom de som deltar.

Barn og ungdom under 20 år kan gjennomføre organiserte idretts- og fritidsaktiviteter som normalt, men med krav om 1 meters avstand mellom de som deltar.

Flere kan møtes hjemme

Til private samlinger hjemme eller i fritidsbolig kan man nå være 10 gjester innendørs og 20 gjester utendørs i tillegg til de som bor i boligen. I tillegg kan man ha personer med gyldig koronasertifikat, men likevel ikke mer enn maks 20 innendørs og 30 utendørs.

Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meters avstand.

Hvis alle gjestene er fra samme barnehage- eller barnehagekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene.

Offentlige arrangementer er tillatt med antallsbegrensninger

  • 10 personer innendørs
  • 20 personer utendørs
  • 100 personer ved faste tilviste plasser
  • 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år

Det skal være minst 1 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

Forskrift om smitteverntiltak under koronautbruddet