Nye koronaregler før påsken 2021

Regjeringen innfører strengere nasjonale smittevernsregler og –anbefalinger gjeldende fra torsdag 24. mars. Det medfører store begrensninger også her i Hammerfest.

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon ettersom detaljene blir klare fra regjeringen og de nasjonale helsemyndighetene, og våre nettsider vil bli oppdatert fortløpende – men dette er hovedpunktene

Gratis testing ved all reise ut og inn av Hammerfest

Det har vært noe uklart hvem som kan få gratis koronatest og hvem som må betale. Hammerfest kommune presiserer derfor med virkning fra og med i dag at alle som ønsker test i forbindelse med reise ut fra eller inn til Hammerfest, skal få gratis test.

Stopp i trening, kor- og orkesterøvelser og lignende for voksne

All organisert fritidsaktivitet for voksne er nå forbudt.

1-meteren blir til 2-meteren, bruk av munnbind og begrens sosial kontakt

I alle situasjoner der man tidligere skulle holde 1 meters avstand, skal man nå holde 2 meter. Er det umulig å holde 2 meters avstand, er det anbefalt å bruke munnbind. Ha maks 2 gjester på besøk. Ha få kontakter og de samme over tid. Det anbefales maks ti sosiale kontakter per uke.

Vi kommer tilbake med mer konkrete råd om bruk av munnbind når detaljene blir klare fra regjeringen.

Folkebad blir stengt, treningssentre kan holde åpent

Svømmehallene holder bare åpent for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering. Treningssentre kan holde åpent for kommunens egne innbyggere

Arrangementer avlyses

I Hammerfest stenger kinoen i påsken.

Alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.
Hammerfest kommune har per i dag ingen lokale regler eller anbefalinger som er strengere enn de nasjonale.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
Politisk
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
Kommunikasjonsrådgiver
Service- og dokumentsenteret
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670