Oppdatering om koronavirus – 11. mars 2020

Per 11. mars 2020 er det fortsatt ingen påviste tilfeller av smitte med koronavirus covid-19 i Hammerfest kommune. For å forhindre smitte har vi innført noen restriksjoner på større arrangementer.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Ingen påvist smitte i Hammerfest kommune

Vi har per 11. mars 2020 ikke fått noen påviste tilfeller av koronasmitte i kommunen. Vi har hatt noen pasienter med mulig smitte som har blitt testet og holdt i karantene i påvente av testresultater, men så langt har alle testresultatene vært negative - altså at ingen smitte er påvist. Vi regner imidlertid med at vi vil få tilfeller av koronasmitte også her, og planlegger for å håndtere disse på en så god måte som mulig.

Beredskapsledelsen møtes jevnlig  for å planlegge for et mulig utbrudd og forhindre og begrense smitte så langt som mulig. Vi vurderer fortløpende tiltak for smittevern.

Klikk for stort bilde(f.v.) Ass. rådmann Elisabeth Paulsen, Personalsjef Trude Klaussen, Ordfører Marianne Siversten Næss, Rådmann Leif Vidar Olsen, Kommunalsjef Teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, Kommuneoverlege Aud Marie Tandberg, Smittevernoverlege Mohammed Sherif, Kommunalsjef Helse og omsorg Stina Løkke, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Arve Paulsen. På skjerm: beredskapskoordinator Svein Tore Kristoffersen Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt

Store arrangement med over 500 tilstede avlyses

På grunn av faren for smitte av koronavirus covid-19 anbefaler beredskapsledelsen i Hammerfest kommune at store arrangement med over 500 tilstede avlyses. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Kommunen gir ikke tillatelse til at skoler brukes til overnatting av tilreisende. Det betyr at Hif/Stein sin fotballturnering ikke kan gjennomføres nå til helga.

Arrangementer med 100 – 500 deltakere

For alle offentlige arrangementer med 100 – 500 deltakere anbefaler Folkehelseinstituttet å gjøre en risikovurdering med tanke på smitte av koronavirus covid-19 før arrangementet gjennomføres.

Arrangøren skal gjennomføre risiokovurderingen som deretter skal godkjennes av kommunen.

Les mer

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059