Oppdatering om koronavirus – 13. mars 2020

Vi har fortsatt ingen tilfeller av påvist koronasmitte i Hammerfest kommune.
Det har kommet nye kriterier for testing av helsepersonell, så vi forventer økning i antall tester som skal utføres i tiden fremover.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Sentre for testing av koronasmitte

Vi etablerer testsenter for koronasmitte i flerbrukshallen i Hammerfest. I tillegg utøfrer vi hjemmetesting når det er praktisk mulig og forsvarlig. Vi vil etablere testsenter i Kvalsund ved behov.

Ikke kom uanmeldt til testsentrene!

Testing blir bare utført etter timeavtale. Hvis du mistenker koronasmitte skal du ringe til din fastlege, eventuelt til legevakten på tlf 116 117 utenom arbeidstid. Om du skal testes, vil du få beskjed om hvordan du skal forholde deg.

Bruk gjerne besøklegen.no for å ta kontakt med fastlegen. Det er gratis hvis det gjelder koronasmitte.

Begrensninger i arrangementer med mer enn 50 deltakere

Det ble gjennomført strenge nasjonale tiltak i går for å begrense smitte: avlysning av kultur- og fritidsarrangementer, stenging av skoler og barnehager og annet. Dette ble også innført i Hammerfest.

Hammerfest kommune anbefaler at kor- og korpsøvelser og lignende avlyses i de kommende 14 dagene.

Vi  anbefaler også at lag og foreninger som har andre arrangement som ikke er rammet av Helsedirektoratet sine forbud og pålegg om stenging, avlyser arrangementet om det har mer enn 50 deltakere og besøkende. Eventuell matservering skal ikke organiseres som buffet. Videre anbefaler vi at det legges til rette for at deltakere og besøkende han holde minimum en meters avstand.

Dersom du har generelle spørsmål om koronaviruset, kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon:

815 55 015

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059