Ordliste og begreper

Det kan være komplisert å sette seg inn i hva som gjelder for vaksinering mot koronasykdom covid-19. Derfor har vi samlet noen definisjoner og begrepsforklaringer her.

Boosterdose
Grunnvaksinering
Oppfriskingsdose

Grunnvaksinering

  • For de aller fleste består grunnvaksineringen av to vaksinedoser med minst fire ukers intervall
  • For ungdom 16 – 17 år består grunnvaksineringen av to vaksinedoser med 12 ukers intervall
  • Barn 12 – 15 år får en vaksinedose i sin grunnvaksinering
  • For de med immunsvikt består grunnvaksineringen av tre vaksinedoser med minst fire ukers intervall.
    Immunsvikt kan skyldes sykdom eller bruk av medisiner som blant annet cellegift. De som har immunsvikt som er relevant for koronavaksinering skal ha blitt informert om dette fra sykehus.

Gjennomgått covid-19-smitte teller som en vaksinedose.
Hvis man har gjennomgått covid-19-smitte, teller den som en vaksinedose i grunnvaksineringen så sant det har gått minst tre uker mellom vaksine og smitte.
Barn 12 – 15 år regnes som ferdig grunnvaksinert etter å ha gjennomgått covid-19-smitte.

Oppfriskningsdose (boosterdose)

Oppfriskningsdose gis i tillegg til grunnvaksinering. For de fleste vil dette være 3. dose, men for de med immunsvikt kan det være 4. dose.

Oppfriskningsdosen skal gis minst 4,5 måneder (20 uker) etter siste dose i grunnvaksineringen.