Råd til åpne serveringssteder

Serveringsstedene i Hammerfest kommune som er åpne for gjester, må følge retningslinjene i Covid-19-forskriftens §14 og §14a

I tillegg må alle serveringsstedene følge bransjestandarden som er utarbeidet for serveringsstedene. 

Vi minner spesielt om at alle må sørge for å holde god avstand til hverandre (minst én meter), vaske hendene ofte og ha god hoste- og nysehygiene.

For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet