Råd til trossamfunn: smittevern mot koronavirus

Kommuneoverlegene i Hammerfest ber alle trossamfunn om å følge disse smittevernrådene:

  • Medlemmer i samme husstand kan sitte nær hverandre, men det skal være 2 meter avstand mellom hver husstand. Hvis det er stolrader i lokalet, kan medlemmer i samme husstand sitte på samme stolrad, men det må være tomme stolrader mellom hver husstand.
  • Det skal totalt ikke være mer enn 50 personer tilstede samtidig, men dette er avhengig av størrelsen på lokalet. Det skal være 2 meter mellom hver husstand, og det kan ikke være flere tilstede enn at denne avstanden kan holdes. Avstanden på 2 meter må også holdes når man går inn og ut av lokalet.
  • Alle ritualer som innebærer nærkontakt/kroppskontakt må utgå, dette innebærer også nattverd og helligvann. Man skal ikke ta hverandre i hendene.
  • Alle som kommer inn i bygget må desinfisere hendene sine ved inngangen.
  • Renholdet må være godt, og flater som berøres av mange, må desinfiseres hver gang bygget har vært brukt.
Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, kommuneoverleger i Hammerfest