Rapport om koronautbruddet ved Hammerfest sykehus

Folkehelseinstituttet ble søndag 18. oktober kontaktet av Helse Nord RHF for bistand i utbruddet av covid-19 som omfattet Hammerfest sykehus (Finnmarkssykehuset HF) og Hammerfest kommune.

I denne rapporten beskrives den epidemiologiske situasjonen, observasjoner fra feltet, tiltak som er satt i gang og anbefalinger for videre oppfølging.

Les rapporten her (PDF, 281 kB)