Skoler og barnehager åpner tidligst mandag 20. april

Regjeringen har varslet at det vil komme en vurdering av videreføring eller endring av smitteverntiltak på spredning av koronaviruset covid-19 skal annonseres onsdag 8. april. Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune har besluttet at skoler og barnehager tidligst kan åpne mandag 20. april.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

Skoler og barnehager i hele Norge har vært stengt siden fredag 13. mars for å hindre spredning av covid-19. Stengningen ble bestemt av regjeringen og var i første omgang satt til to uker, men den har blitt forlenget til over påske, dvs. til og med mandag 13. april. Det er ventet at regjeringen i pressekonferanse onsdag 8. april skal komme med en kunngjøring om stengningen skal videreføres etter påske, eller om det skoler og barnehager skal kunne åpnes igjen fra tirsdag 14. april.

Tidligste åpning i Hammerfest blir mandag 20. april

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune har besluttet at selv om regjeringen eventuelt skulle gi tillatelse til gjenåpning av skoler og barnehager fra tirsdag 14. april, så er den tidligste muligheten for åpning av skoler og barnehager i Hammerfest mandag 20. april.

Før vi kan åpne igjen for elever, barnehagebarn og personale, trenger vi å få på plass gode rutiner for å håndtere smittevern og hygiene i en helt ny situasjon. Vi vil også ha på plass tilstrekkelig med utstyr for hånddesinfisering. Vi har bestilt dette for lenge siden, men har foreløpig ikke fått dette levert.

Dette betyr at skoler og barnehager helt sikkert ikke åpner tirsdag 14. april og at de fortsatt vil holde stengt den første uken etter påske.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670