Smittevernoppdatering | onsdag 24. november

90 positive koronatester
5 pasienter innlagt på sykehus  
16 beboere på kommunale institusjoner isolert med covid-19

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Onsdag 24. november 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 90 positive tester for covid-19 hittil denne uken. 48 på mandag og 42 på tirsdag.
 • 159 var i isolasjon på mandag og 171 på tirsdag.
 • 5 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 16 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19. (27 har blitt smittet i denne smittebølgen, og 11 er avisolert)

Tallene på påvist smittede og i isolasjon er noe høyere enn forrige uke. Det er vanskelig å si om dette er starten på en trend eller om det bare er variasjon i tallene. Vi tester svært mange nå, og det kan være at økningen i antall påvist smittede i noen grad skyldes av vi fanger opp flere tilfeller.

Hovedtrykket av nye koronasmittede er fortsatt blant barn og unge. De aller aller fleste av disse får bare symptomer som en vanlig forkjølelse eller influensa, og det er ikke meldt om alvorlig sykdom hos noen i denne gruppen. Mange barnehager og skoler er rammet av smitte, blant annet Fjordadalen FUS-barnehage, Baksalen skole og Breilia skole.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Vaksinering

Mandag og tirsdag denne uken har vi gjennomført massevaksinering med 3. dose koronavaksine som oppfriskningsdose til de som er 65 og eldre, og til helsepersonell ved Finnmarkssykehuset. Ca. 1200 doser ble satt.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Belastning på helsetjenestenen

Helsevesenet i kommunen er under press, med stort sykefravær - både på grunn av korona og andre luftveisinfeksjoner, men nødvendig helsehjelp er ivaretatt.

Besøksstopp ved kommunale institusjoner

Vi viderefører allment besøksforbud på de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene også ut uke 47. Individuelle hensyn tas i betraktning. 

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse fredag 26. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Koronatelefonen

Vi har gjenåpnet kommunens koronatelefon:

Koronatelefonen

Hammerfest kommunes infotelefon om korona.

📞 484 09 779

Ring hvis du har spørsmål om koronaviruset og hva som skjer, eller hvis du lurer på på hva som gjelder for deg som bor i Hammerfest.

Hverdager 09:00 – 14:30

 

Ikke møt opp på legekontoret med symptomer

Nå som det er mye smitte i samfunnet, er det veldig viktig at du ikke møter opp på legevakt eller legekontor – eller på andre offentlige kontorer – hvis du har luftveissymptomer

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2